Zákaznícka zóna

Vítame Vás

Aktuality

Ceny platné na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021

Dňa 24. 2. 2017 vydal ÚRSO nové cenové rozhodnutie č. 0216/2017/V, ktorým určil pre regulovaný subjekt Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou platné na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021.

Viac ...

Chronologický vývoj situácie o cenách na rok 2017 zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Chronologický vývoj situácie, ktorá viedla k tomu, že nové ceny na úrovni roku 2016 sú uplatňované od 1. januára 2017.

Viac ...

Zmena Všeobecných obchodných podmienok

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať o zmenených Všeobecných obchodných podmienkach výroby a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš.

Viac ...

Dôležitý oznam pre zákazníkov

Informácia o účte pre platby za služby spojené s výrobou a dodávkou pitnej vody a odvádzaním a čistením odpadovej vody.

Viac ...

Vítame Vás na internetových stránkach spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. Veríme, že v nich nájdete všetky informácie, týkajúce sa našich hlavných činností, ktorými sú výroba a dodávka pitnej vody z verejných vodovodov, odvádzanie a likvidácia odpadových vôd verejnými kanalizáciami.
Prajeme si, aby Vám naše internetové stránky poskytli to, čo potrebujete.

Lebo Vám dodávame vodu. A "VODA JE ŽIVOT".