Zákaznícka zóna

Vítame Vás

Aktuality

Odpočty vodomerov v mesiaci júl 2014

Odpočty vodomerov v mesiaci júl 2014 sa uskutočnia podľa platného harmonogramu v obciach Závažná Poruba, Okoličné, Vitališovce, Stošice, Žiar, Smrečany, Bobrovník, Liptovská Anna, Dúbrava.

Viac ...

Odpočty vodomerov v mesiaci jún 2014

Odpočty vodomerov v mesiaci jún 2014 sa uskutočnia podľa platného harmonogramu u odberateľov alebo producentov kategórie „Právnické osoby a fyzické osoby – ostatní“. V mesiaci jún nebudú vykonávané odpočty u odberateľov alebo producentov kategórie „Fyzické osoby – domácnosti“.

Viac ...

Vítame Vás na internetových stránkach spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. . Veríme, že v nich nájdete všetky informácie, týkajúce sa našich hlavných činností, ktorými sú výroba a dodávka pitnej vody z verejných vodovodov, odvádzanie a likvidácia odpadových vôd verejnými kanalizáciami.
Prajeme si, aby Vám naše internetové stránky poskytli to, čo potrebujete.

Lebo Vám dodávame vodu. A "VODA JE ŽIVOT".