Zákaznícka zóna

Vítame Vás

Aktuality

Dispečing VDJ Sv. Kríž

Uskutočnenie stavebných prác.

Viac ...

Oprava strechy ČS Palúdzka

Uskutočnenie stavebných prác

Viac ...

DEŇ VODY, nedeľa 22.marca 2015

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. Vás srdečne pozýva na exkurzie pri príležitosti DŇA VODY

Viac ...

Ceny vodného a stočného pre rok 2015

V roku 2015 sa ceny vodného a stočného nezmenia. Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0087/2014/V na rok 2014 platí aj na roky 2015 a 2016.

Viac ...

Vítame Vás na internetových stránkach spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. . Veríme, že v nich nájdete všetky informácie, týkajúce sa našich hlavných činností, ktorými sú výroba a dodávka pitnej vody z verejných vodovodov, odvádzanie a likvidácia odpadových vôd verejnými kanalizáciami.
Prajeme si, aby Vám naše internetové stránky poskytli to, čo potrebujete.

Lebo Vám dodávame vodu. A "VODA JE ŽIVOT".

Poruchy a odstávky

Poruchy

Dátum/čas: 30.3.2015,
od 8:00 do 10:00
Miesto: Liptovský Hrádok,
ul. Fraňa Kráľa, bytovky č.483,484,485,486 a 501

Stála služba -
hlásenie porúch

044 552 1992
044 543 7766
0908 916 579

Zákaznícke centrum

044 543 7752
044 543 7751
zakaznickecentrum@lvsas.sk
V čase zákazníckych hodín