Zákaznícka zóna

Vítame Vás

Aktuality

Ceny vodného a stočného pre rok 2016

V roku 2016 sa ceny vodného a stočného nezmenia. Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0087/2014/V na rok 2014 platí aj na roky 2015 a 2016.

Viac ...

Vítame Vás na internetových stránkach spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. . Veríme, že v nich nájdete všetky informácie, týkajúce sa našich hlavných činností, ktorými sú výroba a dodávka pitnej vody z verejných vodovodov, odvádzanie a likvidácia odpadových vôd verejnými kanalizáciami.
Prajeme si, aby Vám naše internetové stránky poskytli to, čo potrebujete.

Lebo Vám dodávame vodu. A "VODA JE ŽIVOT".

Poruchy a odstávky

Poruchy

Dátum: 4.5.2016
Čas: od 08:00 do 14:00
Miesto: Liptovský Mikuláš, Palúdzka, ulica Parková
Dôvod: rekonštrukcia vodovodného potrubia

Stála služba -
hlásenie porúch

044 552 1992
0908 916 579

Zákaznícke centrum

044 543 7752
044 543 7751
zakaznickecentrum@lvsas.sk
V čase zákazníckych hodín