Zákaznícka zóna

Vítame Vás

Aktuality

Ceny vodného a stočného pre rok 2015

V roku 2015 sa ceny vodného a stočného nezmenia. Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0087/2014/V na rok 2014 platí aj na roky 2015 a 2016.

Viac ...

Síran železitý

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac ...

Vítame Vás na internetových stránkach spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. . Veríme, že v nich nájdete všetky informácie, týkajúce sa našich hlavných činností, ktorými sú výroba a dodávka pitnej vody z verejných vodovodov, odvádzanie a likvidácia odpadových vôd verejnými kanalizáciami.
Prajeme si, aby Vám naše internetové stránky poskytli to, čo potrebujete.

Lebo Vám dodávame vodu. A "VODA JE ŽIVOT".

Poruchy a odstávky

Odstávky

Dátum/čas: 13.11.2014
od 8:00 do 12:00
Miesto: Jalovec

Stála služba -
hlásenie porúch

044 552 1992
044 543 7766
0908 916 579

Zákaznícke centrum

044 543 7752
044 543 7751
zakaznickecentrum@lvsas.sk
V čase zákazníckych hodín