Zákaznícka zóna

Všeobecné obchodné podmienky LVS, a.s.

Dňom 1.6.2018 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Liptovský Mikuláš v súvislosti so zmenou legislatívy o ochrane osobných údajov.

Dokumenty na stiahnutie