Zákaznícka zóna

Neprehliadnite

[pridané: 15.04.2019]

Zamestnanci Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,

► musia mať pri návšteve zákazníkov služobný odev s logom,

► musia sa preukázať služobným preukazom,

► nikdy nepracujú s hotovosťou, nevyberajú od zákazníkov žiadne peniaze ani zákazníkom žiadne peniaze nedoručujú,

► neponúkajú žiadne produkty.

Zamestnanci Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., podľa zákona môžu na nehnuteľnosti napojenej na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu realizovať práce súvisiace so:

► zabezpečením spoľahlivej funkcie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,

► zisťovaním stavu meradla, jeho opravou, údržbou alebo výmenou,

► kontrolným meraním množstva a kvality pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd,

► zisťovaním technického stavu vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky.