Zákaznícka zóna

Zmena ceny za vodné a stočné z dôvodu vstupu do nového regulačného obdobia

Na základe Rozhodnutia číslo 0005/2023/V vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš zo dňa 25.11.2022 Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 1. 1. 2023 je 
- cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 1,0431 eura bez DPH a 1,2517 eura s DPH za 1 m³ pitnej vody,   
- cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,5792 eura bez DPH a 1,8950 eura s DPH za 1 m³ odpadovej vody.  


 

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.