Zákaznícka zóna
Dôležité

Vážení zákazníci, od 20. júla 2022 môžete opäť v zákazníckom centre využívať predĺžený stránkový deň v stredu do 16.30 hodiny.

Zmena ceny za výrobu, distribúciu, dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadovej vody

[pridané: ]

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a vyhlášky ÚRSO  č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v platnom znení, mení rozhodnutie č. 0216/2017/V z 24. 02. 2017, rozhodnutie č. 0005/2019/V zo 17. 06. 2019, rozhodnutia č. 0031/2020/V z 11. 12 .2020 a rozhodnutia č. 0108/2021/V zo 04. 11. 2021 pre regulovaný subjekt Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., s účinnosťou od 07. 02. 2022 do 31. 12. 2022 takto:

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie
od 07. februára 2022 do 31. decembra 2022 
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9991 1,1989
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,5262 1,8314

 

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.