Zákaznícka zóna

Zmena ceny za stočné, cena vodného sa nemení

Na základe Rozhodnutia číslo 0009/2024/V z 19.1.2024 vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 23.1.2024 je cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,4704 €/m³ bez DPH a 1,7645 €/m³ s DPH.

Rozhodnutie č. 0009/2024/V zo dňa 19. 1. 2024

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0182/2023/V zo dňa 6.10.2023, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zmenil rozhodnutie č. 0005/2023/V zo dňa 25.11.2022.

Rozhodnutie č. 0182/2023/V zo dňa 6. 10. 2023 
Rozhodnutie č. 0005/2023/V zo dňa 25. 11. 2022
 

 

 

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.