Zákaznícka zóna

Zmena Všeobecných obchodných podmienok

[pridané: 06.04.2020]

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 6.4.2020 boli zmenené Všeobecné obchodné podmienky výroby a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš (ďalej len „VOP“).

Platné VOP sú dostupné na internetovej stránke www.lvsas.sk, na verejnej tabuli v sídle LVS, a. s., a v zákazníckom centre LVS, a. s.

Dokumenty na stiahnutie

 

 

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Podtureň, ulica Nová, O.Jariabka bude dňa: 04.06.2020 / štvrtok / v čase od 08,00 do 12,00 hod. krátkodobo regulovaná resp. odstavená dodávka pitnej vody.