Zákaznícka zóna

Zmena Všeobecných obchodných podmienok

[pridané: 06.04.2020]

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 6.4.2020 boli zmenené Všeobecné obchodné podmienky výroby a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš (ďalej len „VOP“).

Platné VOP sú dostupné na internetovej stránke www.lvsas.sk, na verejnej tabuli v sídle LVS, a. s., a v zákazníckom centre LVS, a. s.

Dokumenty na stiahnutie

 

 

Poruchy a odstávky

Odstávka vody


Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Dúbrava bude dňa: 1. júla 2020 (streda) v čase od 8:00 do 18:00 krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody. V čase odstávky bude zabezpečený rozvoz pitnej vody pojazdnou cisternou.