Zákaznícka zóna

Zmena Všeobecných obchodných podmienok

[pridané: 06.04.2020]

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 6.4.2020 boli zmenené Všeobecné obchodné podmienky výroby a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš (ďalej len „VOP“).

Platné VOP sú dostupné na internetovej stránke www.lvsas.sk, na verejnej tabuli v sídle LVS, a. s., a v zákazníckom centre LVS, a. s.

Dokumenty na stiahnutie