Zákaznícka zóna

Voda z verejného vodovodu je bezpečná

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš ubezpečuje svojich zákazníkov a klientov, že všetky procesy súvisiace s výrobou, úpravou a dodávkou pitnej vody aj odvádzaním a čistením odpadovej vody sú zabezpečené v plnom rozsahu aj počas obdobia mimoriadnych opatrení v súvislosti s koronakrízou.

„Odborníci na Slovensku a vo svete vydali viaceré stanoviská, z ktorých vyplýva, že netreba mať obavy používať pitnú vodu z verejných vodovodov, pretože nie je potvrdený žiadny prípad, že by pitná voda bola prostriedkom k prenosu nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19,“ informoval Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (LVS).
     „Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 je podľa dostupných informácií veľmi citlivý na dezinfekciu na báze chlóru. Práve chlórom sa pitná voda dezinfikuje nielen v súčasnej takzvanej koronakríze, ale aj v štandardných podmienkach, aby sa dostala k odberateľom vo vyhovujúcej kvalite podľa slovenskej a európskej legislatívy,“ informoval Ing. Tomáš Benikovský, výrobný riaditeľ LVS a ďalej poznamenal: Na základe skúseností, stanoviska Svetovej zdravotníckej organizácie aj hlavného hygienika Slovenskej republiky  a tiež  s prihliadnutím na spôsob zásobovania pitnou vodou u nás netreba pri používaní pitnej vody z verejného vodovodu robiť žiadne ďalšie opatrenia a úpravy.