Zákaznícka zóna

Zákaznícke centrum je opäť otvorené

[pridané: 19.05.2020]

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., oznamuje svojim zákazníkom, že od 20. 5. 2020 po dočasných obmedzeniach pre zamedzenie šírenia koronavírusu znovu otvorila zákaznícke centrum pre verejnosť v čase od 7.00 do 14.30 počas pracovných dní.  Pri návšteve LVS, a. s., dodržiavajte hygienické opatrenia:

• Nevstupujte, prosím, do budovy, ak máte akékoľvek príznaky prechladnutia, kašľa alebo  zvýšenú teplotu.

• Vstupujte len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom alebo jeho primeranou náhradou. 

• Pri vstupe do budovy použite dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice.

• Dodržiavajte vzdialenosť od iných ľudí minimálne 2 metre.

• V budove sa zdržiavajte len na čas nevyhnutný na vybavenie Vašich záležitostí.  

Dodržiavaním hygienických opatrení chránite seba aj našich zamestnancov.

Naďalej však môžete využívať aj telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu. V prípade potreby môžete kontaktovať zákaznícke centrum telefonicky na číslach:
+421 44 543 7752, +421 44 543 7751 alebo e-mailom na adrese:
zakaznickecentrum@lvsas.sk.