Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: Preventívne opatrenie

Vážení zákazníci, z preventívnych dôvodov osobnú návštevu LVS, a. s., nahraďte telefonickou alebo e-mailovou formou komunikácie. Viac ...

Koronavírus: Preventívne opatrenie

S ohľadom na preventívne opatrenia pri zvyšujúcom  sa šírení koronavírusu v liptovskom regióne žiadame zákazníkov Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS), aby

osobnú návštevu nahradili telefonickou alebo elektronickou formou komunikácie.

 Na webovej stránke www.lvsas.sk sa nachádzajú formuláre a tlačivá potrebné pre nahlásenie stavu vodomeru, pre uzatvorenie zmluvy a zmeny zmluvných údajov, pre realizáciu vodovodných a kanalizačných prípojok a ďalšie.  

Kontakty:

Bezplatná linka:  +421 800 162 334  

Zákaznícke centrum:

+421 44 543 7752, +421 44 543 7751

zakaznickecentrum@lvsas.sk

Stála služba – hlásenie porúch:

+421 44 552 1992, + 421 908 916 579

 

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí bude v celej obci Liptovské Kľačany dňa 30.11.2020 v čase od 8:30 hod. do odstránenia poruchy odstavená dodávka pitnej vody.