Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: Zákaznícke centrum je pre osobné návštevy zatvorené

Vážení zákazníci, osobnú návštevu LVS, a. s., nahraďte telefonickou alebo e-mailovou formou komunikácie. Viac ...

Koronavírus: Zákaznícke centrum je pre osobné návštevy zatvorené

S ohľadom na preventívne opatrenia pri zvyšujúcom  sa šírení koronavírusu v liptovskom regióne žiadame zákazníkov Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS), aby

osobnú návštevu nahradili telefonickou alebo elektronickou formou komunikácie.

 Na webovej stránke www.lvsas.sk sa nachádzajú formuláre a tlačivá potrebné pre nahlásenie stavu vodomeru, pre uzatvorenie zmluvy a zmeny zmluvných údajov, pre realizáciu vodovodných a kanalizačných prípojok a ďalšie.  

Kontakty:

Bezplatná linka:  +421 800 162 334  

Zákaznícke centrum:

+421 44 543 7752, +421 44 543 7751

zakaznickecentrum@lvsas.sk

Stála služba – hlásenie porúch:

+421 44 552 1992, + 421 908 916 579