Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: Zákaznícke centrum je pre osobné návštevy zatvorené

Vážení zákazníci, osobnú návštevu LVS, a. s., nahraďte telefonickou alebo e-mailovou formou komunikácie. Viac ...

Zákaznícke centrum je pre osobné návštevy zatvorené, pre neosobný kontakt ostáva funkčné

Vážení zákazníci,

oznamujeme Vám, že v súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára  2021 je od 8. februára do uplynutia 19. marca 2021 zákaznícke centrum Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., zatvorené pre osobný kontakt.

V týchto dňoch podľa spomínaného uznesenia platí zákaz vychádzania od 5.00 hodiny do 1.00 hodiny nasledujúceho dňa a na návštevu vodárenských spoločností sa výnimky uvedené v uznesení č. 77 nevzťahujú. Pre neosobný kontakt je zákaznícke centrum funkčné, v prípade potreby môžete pracovníkov kontaktovať na telefónnych číslach +421 44 543 7752, +421 44 543 7751 alebo e-mailom na adrese zakaznickecentrum@lvsas.sk.

Platby môžete realizovať bezhotovostným platobným stykom alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na účet Liptovskej vodárenskej spoločnosti vedený vo VÚB, číslo účtu: SK47 0200 0000 0000 0420 4342.

Na webovej stránke www.lvsas.sk nájdete v časti PRE ZÁKAZNÍKOV formuláre potrebné pre: nahlásenie stavu vodomeru, aktualizáciu kontaktov, aktiváciu služieb: elektronická faktúra, preddavkové platby a vrátenie preplatkov cez bankový účet aj pre podanie reklamácie či podnetu. Tlačivá na uzatvorenie zmluvy a zmeny zmluvných údajov, na realizáciu vodovodných a kanalizačných prípojok, na preskúšanie vodomeru, na vyjadrenie k projektu stavby a ďalšie služby nájdete v časti PRE ZÁKAZNÍKOV tlačivá na stiahnutie.