Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Zákaznícke centrum je otvorené za platných protipandemických podmienok

[pridané: 19.04.2021]

Zákaznícke centrum Liptovskej vodárenskej spoločnosti je pre zákazníkov od 19. apríla 2021 otvorené za podmienok, ktoré stanovuje Vyhláška č. 187 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Vstup do objektu je možný:
- s  platným potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR alebo Ag testu,
- prekrytými hornými dýchacími cesty respirátorom FFP2
- po dezinfekcii rúk.

Podľa vyhlášky č. 187 ÚVZ  platné potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo Ag testu nepotrebuje:
• osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
• osoba zaočkovaná:
   -  druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od očkovania uplynulo viac ako 14 dní,
   -  prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od očkovania  uplynuli najmenej 4 týždne,
   -  prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od očkovania uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
• osoba nad 65 rokov veku,
• dieťa do desiatich rokov veku,
• osoba, ktorej zdravotný stav neumožňuje testovanie.