Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Ak počas rekonštrukcie potrubia zistíte problémy s dodávkou vody, informujte nás

Prívodné vodovodné potrubie na Belopotockého ulici v Liptovskom Mikuláši rekonštruuje Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., (LVS). Zásobovanie pitnou vodou zabezpečí počas rekonštrukcie z iného vodárenského zdroja.

     „K rekonštrukcii, ktorá sa začala 18. 10. 2021 s predpokladaným ukončením najneskôr v 49. týždni (5. 12. 2021), sme pristúpili z dôvodu niekoľkých porúch na tomto vodovodnom potrubí v decembri minulého roka, pričom toto potrubie slúži ako hlavný prívod vody do mesta. Obmedzenie či prerušenie dodávok pitnej vody vtedy pocítili najmä obyvatelia v okolí Belopotockého ulice a časti sídliska Nábrežie, rovnako aj obyvatelia na koncových vetvách vodovodných potrubí. Pri  odstraňovaní havárií došlo k viacerým komplikáciám, preto teraz kompletne vymeníme približne 550 metrov potrubia za nové a zrekonštruujeme vybavenie šiestich šachiet, aby sme vedeli v budúcnosti zabezpečiť reguláciu na starej vodovodnej sieti,“ vysvetlil Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ LVS.

Rekonštrukciu bude LVS, a. s., realizovať od hrádze rieky Váh a bude ukončená na parkovisku pred reštauráciou Sóda, resp. Katolíckom dome. Oprava sa bude vykonávať bezvýkopovou metódou dodávateľsky v spolupráci s pracovníkmi LVS, ktorí budú súbežne uskutočňovať rekonštrukciu šachiet.
Informácie o prípadných problémoch s dodávkou pitnej vody v ktorejkoľvek časti mesta posielajte e-mailom na adresu: dispecing@lvsas.sk alebo oznámte telefonicky na číslach: +421 44 552 1992, +421 908 916 579.
   
 

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy vodovodného potrubia bude v stredu 1. 12. 2021 odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 12.00 hodiny na Ulici Pod Sitieňom v Demänovej. Za porozumenie ďakujeme.