Zákaznícka zóna

Ponuka práce

Absolventská prax

Spoločnosť LVS, a.s. ponúka možnosť výkonu absolventskej praxe. Absolventská prax bude zameraná na tieto oblasti:

  • všeobecná administratíva,
  • obchod a ekonomika,
  • výroba a prevádzka,
  • informačné technológie,
  • laboratórium pitné a odpadové vody.

Bližšie informácie:
Beata Semanová
Referent miezd a personalistiky
Liptovská vodárenská spoločnosť,  a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 44 54 37 719
Mobil: + 421 905 850 709
e-mail: beata_semanova@lvsas.sk