Podmienky aktivácie

Ako aktualizovať vybrané zmluvné údaje v platnej zmluve za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd?

  1. Vyplňte a odošlite formulár Aktualizácia zmluvných údajov.
  2. Obratom sa objaví potvrdenie o odoslaní formulára.
  3. Týmto spôsobom môžete aktualizovať vybrané zmluvné údaje: meno, priezvisko, adresa sídla/pobytu, adresa na doručovanie, adresa odberného miesta (pri premenovaní ulíc, súpisné a orientačné číslo), číslo bankového účtu, kontakty – číslo mobilného telefónu, číslo pevnej linky, e-mail.
  4. Týmto spôsobom môžete nahlásiť aj dátum úmrtia odberateľa za účelom ukončenia zmluvy a uzatvorenia zmluvy s aktuálnym odberateľom – vlastníkom nehnuteľnosti.
  5. Po odoslaní formulára vám LVS v lehote do 10 dní zašle písomný dodatok ku zmluve, prípadne aktualizovanú zmluvu v dvoch vyhotoveniach.
  6. Dodatok ku zmluve podpíšte a jeden potvrdený originál pošlite na adresu LVS prostredníctvom Slovenskej pošty.
  7. Po vrátení podpísaného dodatku do LVS bude LVS v súvislosti s plnením platnej zmluvy za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd používať aktualizované zmluvné údaje (pre potreby fakturácie a vzájomnej komunikácie).
  8. V prípade úmrtia pôvodného odberateľa Vás LVS v lehote do 10 dní vyzve na uzatvorenie novej zmluvy s novým aktuálnym odberateľom – vlastníkom nehnuteľnosti.
  9. Aktualizáciou zmluvných údajov zároveň súhlasíte s aktuálnymi Všeobecnými obchodnými podmienkami