Podmienky aktivácie

Ako aktivovať elektronickú faktúru za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd?

  1. Vyplňte a odošlite formulár Elektronická faktúra.
  2. Obratom sa objaví potvrdenie o odoslaní formulára.
  3. Po odoslaní formulára vám LVS v lehote do 10 dní zašle písomný dodatok ku zmluve v dvoch vyhotoveniach.
  4. Dodatok ku zmluve podpíšte a jeden potvrdený originál pošlite na adresu LVS prostredníctvom Slovenskej pošty.
  5. Po vrátení podpísaného dodatku do LVS Vám bude najbližšia vystavená faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd zaslaná elektronicky na vašu e-mailovú adresu. 
  6. Aktiváciou elektronickej faktúry zároveň súhlasíte s aktuálnymi Všeobecnými obchodnými podmienkami