Podmienky aktivácie

Ako môžete nahlásiť stav vodomeru vykonaný samoodpočtom?

  1. Vyplňte a odošlite formulár Stav vodomeru.
  2. Obratom sa objaví potvrdenie o odoslaní formulára.
  3. Vami správne nahlásený stav vodomeru bude použitý ako podklad pre vystavenie najbližšej vyúčtovacej faktúry za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd.