Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Telefónny zoznam

STÁLA SLUŽBA - 24 HODÍN

Dispečing, nahlasovanie porúch, hľadanie porúch
stála služba, nahlasovanie porúch Dispečing +421 44 55 219 92,
+421 44 54 377 66
+421 908 916 579 dispecing@lvsas.sk

RECEPCIA

Pracovné dni 6.45 - 14.45 hod.
recepcia   +421 44 54 377 11 +421 907 815 574   recepcia@lvsas.sk

NAHLASOVANIE STAVU VODOMERU, ZMENA VÝŠKY PREDDAVKOV

Pracovné dni 6.45 - 14.45 hod.
nahlásenie stavu vodomeru   +421 44 54 377 54 +421 918 400 334 fakturacia@lvsas.sk
zmena výšky preddavkov,
žiadosť o zaslanie šekov na preddavky
  +421 44 54 377 54   zakaznickecentrum@lvsas.sk

ÚSEK GENERÁLNEHO RIADITEĽA       

Kancelária sekretariátu
asistent generálneho riaditeľa Šeďová Miriam, Mgr. +421 44 54 377 10 +421 908 883 894 sekretariat@lvsas.sk
referent archívu a registratúry Ježová Monika Bc. +421 44 54 377 18 +421 905 997 903 monika.jezova@lvsas.sk
 
technik - BOZP Mašura Peter, Ing. +421 44 54 377 17 +421 917 503 368 peter.masura@lvsas.sk
Právna kancelária
vedúci kancelárie Todák  Miroslav, Mgr. +421 44 54 377 24 +421 908 255 910 miroslav.todak@lvsas.sk
technik Borecká Katarína, Ing. +421 44 54 377 22 +421 905 850 715 katarina.borecka@lvsas.sk
Investičné oddelenie
vedúca oddelenia Volajová Anna, Ing. +421 44 54 377 27 +421 908 916 592 anna.volajova@lvsas.sk
technik Slovík Vladimír +421 44 54 377 26 +421 915 969 506 vladimir.slovik@lvsas.sk
Oddelenie kvality vody
vedúci oddelenia Burger Tibor, Ing. +421 44 54 377 32 +421 918 824 813 tibor.burger@lvsas.sk
kvalita pitnej vody Chemik +421 44 54 377 33 +421 905 701 792 laboratorium@lvsas.sk
kvalita odpadovej vody Chemik +421 44 54 377 34 +421 905 295 599 laboratorium@lvsas.sk
Oddelenie informačných technológií
vedúci oddelenia Ivan Juraj, Ing. +421 44 54 377 30 +421 905 701 671 juraj.ivan@lvsas.sk
technik Čech Pavel +421 44 54 377 31 +421 917 623 843 pavel.cech@lvsas.sk

VÝROBNÝ ÚSEK

Výrobný riaditeľ
výrobný riaditeľ Benikovský Tomáš, Ing. +421 44 54 377 14 +421 905 850 732 tomas.benikovsky@lvsas.sk
Referát - technológia
technológ Kosnáč Matúš, Ing. +421 44 54 377 60 +421 905 280 955 matus.kosnac@lvsas.sk
Hospodárske stredisko vodovodov
vedúci hospodárskeho strediska Janík Branislav, Ing. +421 44 54 377 70 +421 917 503 364 branislav.janik@lvsas.sk
obvod vodovodov I - obce a časti: L.Hrádok, Podtureň - Roveň, Dovalovo, L. Peter, L. Porúbka, Važec, Východná, Hybe, K. Lehota, Malužiná, V. Boca, N. Boca, L. Kokava, Pribylina, Vavrišovo, Jamník, L. Ondrej,
majster obvodu I Beťko Pavel, Ing.   +421 907 710 395 pavel.betko@lvsas.sk
obvod vodovodov II - obce a časti: L. Mikuláš + prímestské časti, P. Lehota, D. Dolina, Jasná, Jalovec, V. Poruba, Z. Poruba, Bobrovec
majster obvodu II Hričák Marian +421 44 54 377 71 +421 905 701 932 marian.hricak@lvsas.sk
obvod vodovodov III - obce a časti: Bobrovček, Bobrovník, Pavlová Ves, L. Beharovce, P. Ľupča, Vlachy, Vlašky, Krmeš, Dúbrava, Ľubeľa, S. Kríž, L. Kľačany, Malatíny, Gôtovany, Gálovany, L. Anna, Kvačany, L. Sielnica, Prosiek, Ižipovce, L. Ján, U. Ves, Podtureň, Beňadíková, Žiar, Smrečany, Konská, Jakubovany
majster obvodu III Kováč Marian +421 44 54 377 72 +421 905 850 726 marian.kovac@lvsas.sk
Úpravne vôd
hlavný strojník úpravne vôd D. Dolina Nikoli Peter   +421 917 503 365 uvdd@lvsas.sk
D. Dolina, Jasná, Liptovská Porúbka Úpravne vôd   +421 915 869 226  
Hospodárske stredisko ČOV a kanalizácií
vedúci hospodárskeho strediska Hán Peter, Ing. +421 44 54 377 84 +421 908 916 580 peter.han@lvsas.sk
správa kanalizácie, objednávanie priemyselnej kamery Vyšný Milan +421 44 54 377 76 +421 908 916 595 kanal@lvsas.sk
správca malých ČOV, ČS, objednávanie špeciálnej dopravy, vyťahovanie žúmp Trizna Daniel, Ing. +421 44 54 377 75 +421 905 423 452 kanal@lvsas.sk
majster ČOV Liptovský Mikuláš Spišiak Jozef, Ing. +421 44 54 377 90 +421 905 850 713 jozef.spisiak@lvsas.sk
Prevádzka stavebno-montážnej činnosti
vedúci prevádzky Papaj Marek, Ing. +421 44 54 377 80 +421 905 997 902 marek.papaj@lvsas.sk
technik Bosík Tomáš, Ing. +421 44 54 377 25 +421 915 543 389 tomas.bosik@lvsas.sk
Prevádzka dopravy a mechanizácií
vedúci prevádzky, objednávanie nákladnej dopravy a mechanizmov Trizna Milan +421 44 54 377 85 +421 905 850 720 milan.trizna@lvsas.sk
Prevádzka údržby a dispečing
vedúci prevádzky, hlavný dispečer Sechovec Petr, Ing. +421 44 54 377 67 +421 905 850 718 petr.sechovec@lvsas.sk
Oddelenie technicko-prevádzkových činností
vedúca oddelenia Slovíková Elena, Ing. +421 44 54 377 61 +421 905 850 721 elena.slovikova@lvsas.sk
technik GIS Janda Lubor, Ing. +421 44 54 377 62 +421 915 869 231 lubor.janda@lvsas.sk
technik - vyjadrenia-projekty, vodovodné a kanalizačné prípojky - techn. riešenie Hulec Marek, Ing. +421 44 54 377 63 +421 905 850 711 marek.hulec@lvsas.sk
technik - vyjadrenia-projekty, vodovodné a kanalizačné prípojky - techn. riešenie Ševčík Peter, Ing. +421 44 54 377 64 +421 905 295 606 peter.sevcik@lvsas.sk
technik - energetik Kubín Stanislav +421 44 54 377 65 +421 905 466 864 stanislav.kubin@lvsas.sk

OBCHODNO-EKONOMICKÝ ÚSEK

Obchodno-ekonomický riaditeľ
obchodno-ekonomický riaditeľ Kohút Miroslav, Ing. +421 44 54 377 13 +421 905 453 491 miroslav.kohut@lvsas.sk
Referát - plán, kontroling
referent - plán, kontroling Kaliská Gabriela, Ing. +421 44 54 377 40 +421 905 850 728 gabriela.kaliska@lvsas.sk
Referát miezd a personalistiky
referent miezd a personalistiky Semanová Beata +421 44 54 377 19 +421 905 850 709 beata.semanova@lvsas.sk
referent spracovania miezd, povinných odvodov a daní Oravcová Anna +421 44 54 377 16 +421 905 659 245 anna.oravcova@lvsas.sk
Obchodné oddelenie
vedúca oddelenia Vyšná Jaroslava, Ing. +421 44 54 377 50 +421 915 969 507 jaroslava.vysna@lvsas.sk
obchodný referent - informácie o pohľadávkach Palečková Gabriela +421 44 54 377 56 +421 905 574 506 pohladavky@lvsas.sk
Zákaznícke centrum
obchodný referent Blahušiaková Katarína +421 44 54 377 52 +421 917 470 110 zakaznickecentrum@lvsas.sk
obchodný referent Mikulášová Alena +421 44 54 377 51 +421 907 465 281 zakaznickecentrum@lvsas.sk
obchodný referent Krajčiová Eva +421 44 54 377 53 +421 905 295 519 zakaznickecentrum@lvsas.sk
Fakturácia
fakturant - vodné+stočné Piovarčiová Martina, Mgr. +421 44 54 377 55 +421 915 869 230 fakturacia@lvsas.sk
fakturant - vodné+stočné Matejková Zuzana +421 44 54 377 58 +421 917 470 111 fakturacia@lvsas.sk
Odpočty a kontrola meradiel
odčítavač vodomerov, spresňovač Mlynár Ivan   +421 905 033 398 odpocty@lvsas.sk
odčítavač vodomerov, spresňovač Vrabec Martin   +421 905 276 272 odpocty@lvsas.sk
odčítavač vodomerov, spresňovač Bubniak Tomáš   +421 907 351 693 odpocty@lvsas.sk
odčítavač vodomerov, spresňovač Tomčík Jaroslav, Ing.   +421 905 850 716 odpocty@lvsas.sk
Oddelenie hospodárskych informácií a účtovníctva
vedúci oddelenia Grešo Radovan, Ing. +421 44 54 377 47 +421 908 523 777 radovan.greso@lvsas.sk
účtovník - fakturácia STM prác Orolimová Mariana, Ing. +421 44 54 377 48 +421 918 950 190 mariana.orolimova@lvsas.sk
účtovník - fakturácia dopravy a mechanizmov Rusinová Veronika, Bc. +421 44 54 377 44   veronika.rusinova@lvsas.sk
účtovník - financie Šúleková Dušana +421 44 54 377 42 +421 918 248 089 dusana.sulekova@lvsas.sk
Sklad a logistika
referent skladového hospodárstva Pleva Martin   +421 918 790 299 martin.pleva@lvsas.sk
skladník Károlyi Ján   +421 905 850 687 jan.karolyi@lvsas.sk

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.