Zákaznícka zóna

Telefónny zoznam

STÁLA SLUŽBA - 24 HODÍN

Dispečing, nahlasovanie porúch, hľadanie porúch
stála služba, nahlasovanie porúch Dispečing +421 44 55 219 92,
+421 44 54 377 66
+421 908 916 579 dispecing@lvsas.sk

RECEPCIA

Pracovné dni 6.45 - 14.45 hod.
recepcia   +421 44 54 377 11 +421 907 815 574   recepcia@lvsas.sk 

NAHLASOVANIE STAVU VODOMERU, ZMENA VÝŠKY PREDDAVKOV

Pracovné dni 6.45 - 14.45 hod.
nahlásenie stavu vodomeru   +421 44 54 377 54 +421 918 400 334 fakturacia@lvsas.sk
zmena výšky preddavkov,
žiadosť o zaslanie šekov na preddavky
  +421 44 54 377 54   zakaznickecentrum@lvsas.sk

ÚSEK GENERÁLNEHO RIADITEĽA       

Kancelária sekretariátu
asistent generálneho riaditeľa Šúleková Dušana +421 44 54 377 10 +421 918 248 089 sekretariat@lvsas.sk
kancelária sekretariátu generálneho riaditeľa Fax +421 44 55 228 63    
 
referent archívu a registratúry Oravcová Marta +421 44 54 377 18 +421 915 969 508 marta_oravcova@lvsas.sk
technik - BOZP Mašura Peter, Ing. +421 44 54 377 17 +421 917 503 368 peter_masura@lvsas.sk
Právna kancelária
právnik Droppa Ján, JUDr. +421 44 54 377 20 +421 905 356 670 jan_droppa@lvsas.sk
Investičné oddelenie
vedúci oddelenia Volajová Anna, Ing. +421 44 54 377 27 +421 908 916 592 anna_volajova@lvsas.sk
technik - investičné oddelenie Čupka Ladislav, Ing. +421 44 54 377 25 +421 905 850 710 ladislav_cupka@lvsas.sk
technik - investičné oddelenie Jakubčiak Jakub Ján, Ing. +421 44 54 377 25 +421 908 523 994 jan_jakubciak@lvsas.sk
technik - investičné oddelenie Vansová Katarína Ing. +421 44 54 377 22 +421 905 850 715 katarina_vansova@lvsas.sk
Oddelenie kvality vody
vedúci oddelenia Burger Tibor, Ing. +421 44 54 377 32 +421 918 824 813 tibor_burger@lvsas.sk
kvalita pitnej vody Chemik +421 44 54 377 33 +421 905 701 792 laboratorium@lvsas.sk
kvalita odpadovej vody Chemik +421 44 54 377 34 +421 905 295 599 laboratorium@lvsas.sk
Oddelenie informačných technológií
vedúci oddelenia Ivan Juraj, Ing. +421 44 54 377 30 +421 905 701 671 juraj_ivan@lvsas.sk
technik - oddelenie informačných technológií Čech Pavel +421 44 54 377 31 +421 917 623 843 pavel_cech@lvsas.sk

VÝROBNÝ ÚSEK

Výrobný riaditeľ
výrobný riaditeľ Benikovský Tomáš, Ing. +421 44 54 377 14 +421 905 850 732 tomas_benikovsky@lvsas.sk
Referát - technológia
technológ Kosnáč Matúš, Ing. +421 44 54 377 60 +421 905 280 955 matus_kosnac@lvsas.sk
Hospodárske stredisko vodovodov
vedúci hospodárskeho strediska Janík Branislav, Bc. +421 44 54 377 70 +421 917 503 364 branislav_janik@lvsas.sk
vodovody - obvod I - obce a časti: L.Hrádok, Podtureň - Roveň, Dovalovo, L. Peter, L. Porúbka, Važec, Východná, Hybe, K. Lehota, Malužiná, V. Boca, N. Boca, L. Kokava, Pribylina, Vavrišovo, Jamník, L. Ondrej,
majster - vodovody - obvod I Kazár Lukáš, Ing.   +421 908 916 584 lukas_kazar@lvsas.sk
vodovody - obvod II - obce a časti: L. Mikuláš + prímestské časti, P. Lehota, D. Dolina, Jasná, Jalovec, V. Poruba, Z. Poruba, Bobrovec
majster - vodovody - obvod II Hričák Marian +421 44 54 377 71 +421 905 701 932 marian_hricak@lvsas.sk
vodovody - obvod III - obce a časti: Bobrovník, Pavlová Ves, L. Beharovce, P. Ľupča, Vlachy, Vlašky, Krmeš, Dúbrava, Ľubeľa, S. Kríž, L. Kľačany, Malatíny, Gôtovany, Gálovany, L. Anna, Kvačany, L. Sielnica, Prosiek, Ižipovce, L. Ján, U. Ves, Podtureň, Beňadíková, Žiar, Smrečany, Konská, Jakubovany
majster - vodovody - obvod III Kováč Marian +421 44 54 377 72 +421 905 850 726 marian_kovac@lvsas.sk
úpravne vôd
hlavný strojník úpravne vôd Jasná, Liptovská Porúbka Hrtko Jozef +421 44 54 377 79 +421 905 850 725 jozef_hrtko@lvsas.sk
hlavný strojník úpravne vôd D. Dolina Nikoli Peter   +421 917 503 365 uvdd@lvsas.sk
Jasná Úpravňa vody   +421 915 869 225  
D. Dolina Úpravňa vody   +421 915 869 226  
L. Porúbka Úpravňa vody   +421 905 850 725  
Hospodárske stredisko ČOV a kanalizácií
vedúci hospodárskeho strediska Hán Peter, Ing. +421 44 54 377 84 +421 908 916 580 peter_han@lvsas.sk
správa kanalizácie, objednávanie priemyselnej kamery Vyšný Milan +421 44 54 377 76 +421 908 916 595 milan_vysny@lvsas.sk
správca malých ČOV, ČS, objednávanie špeciálnej dopravy, vyťahovanie žúmp Trizna Daniel, Ing. +421 44 54 377 75 +421 905 423 452 daniel_trizna@lvsas.sk
majster ČOV Liptovský Mikuláš Spišiak Jozef, Bc. +421 44 54 377 90 +421 905 850 713 jozef_spisiak@lvsas.sk
Prevádzka stavebno-montážnej činnosti
vedúci prevádzky Papaj Marek, Ing. +421 44 54 377 80 +421 905 997 902 marek_papaj@lvsas.sk
administratívno-technický pracovník - prevádzka STMČ Slovík Vladimír +421 44 54 377 26 +421 915 969 506 vladimir_slovik@lvsas.sk
Prevádzka dopravy a mechanizmov
vedúci prevádzky, objednávanie nákladnej dopravy a mechanizmov Trizna Milan +421 44 54 377 85 +421 905 850 720 milan_trizna@lvsas.sk
Prevádzka údržby a dispečing
vedúci prevádzky, hlavný dispečer Sechovec Petr, Ing. +421 44 54 377 67 +421 905 850 718 petr_sechovec@lvsas.sk
Oddelenie technicko-prevádzkových činností
Vedúci oddelenia technicko-prevádzkových činností Slovíková Elena, Ing. +421 44 54 377 61 +421 905 850 721 elena_slovikova@lvsas.sk
technik GIS Janda Lubor, Ing. +421 44 54 377 62 +421 915 869 231 lubor_janda@lvsas.sk
technik - vyjadrenia-projekty, vodovodné a kanalizačné prípojky - techn. riešenie Hulec Marek, Ing. +421 44 54 377 63 +421 905 850 711 marek_hulec@lvsas.sk
technik - vyjadrenia-projekty, vodovodné a kanalizačné prípojky - techn. riešenie Ševčík Peter, Ing. +421 44 54 377 64 +421 905 295 606 peter_sevcik@lvsas.sk
technik - energetik Kubín Stanislav +421 44 54 377 65 +421 905 466 864 stanislav_kubin@lvsas.sk

OBCHODNO-EKONOMICKÝ ÚSEK

Obchodno-ekonomický riaditeľ
obchodno-ekonomický riaditeľ Kohút Miroslav, Ing. +421 44 54 377 13 +421 905 453 491 miroslav_kohut@lvsas.sk
Referát - plán, kontroling
referent - plán, kontroling, ceny Kaliská Gabriela, Ing. +421 44 54 377 40 +421 905 850 728 gabriela_kaliska@lvsas.sk
Referát personálnej práce
referent miezd a personalistiky Semanová Beata +421 44 54 377 19 +421 905 850 709 beata_semanova@lvsas.sk
referent spracovania miezd, povinných odvodov a daní Oravcová Anna +421 44 54 377 16 +421 905 659 245 anna_oravcova@lvsas.sk
Obchodné oddelenie
vedúci oddelenia Vyšná Jaroslava, Ing. +421 44 54 377 50 +421 915 969 507 jaroslava_vysna@lvsas.sk
obchodný referent - zákaznícke centrum Blahušiaková Katarína +421 44 54 377 52 +421 917 470 110 zakaznickecentrum@lvsas.sk
obchodný referent - zákaznícke centrum Mikulášová Alena +421 44 54 377 51 +421 907 465 281 zakaznickecentrum@lvsas.sk
obchodný referent - informácie o vodomeroch Krajčiová Eva +421 44 54 377 53 +421 905 295 519 zakaznickecentrum@lvsas.sk
obchodný referent - informácie o pohľadávkach Palečková Gabriela +421 44 54 377 56 +421 905 574 506 pohladavky@lvsas.sk
fakturant - vodné+stočné Piovarčiová Martina, Mgr. +421 44 54 377 55 +421 915 869 230 fakturacia@lvsas.sk
fakturant - vodné+stočné Matejková Zuzana +421 44 54 377 58 +421 917 470 111 fakturacia@lvsas.sk
odčítavač vodomerov, spresňovač Dunaj Tomáš   +421 905 033 398 odpocty@lvsas.sk
odčítavač vodomerov, spresňovač Vrabec Martin   +421 905 276 272 odpocty@lvsas.sk
odčítavač vodomerov, spresňovač Bubniak Tomáš   +421 907 351 693 odpocty@lvsas.sk
odčítavač vodomerov, spresňovač Tomčík Jaroslav, Ing.   +421 905 850 716 odpocty@lvsas.sk
Oddelenie hospodárskych informácií a účtovníctva
vedúci oddelenia Grešo Radovan, Ing. +421 44 54 377 47 +421 908 523 777 radovan_greso@lvsas.sk
účtovník, fakturácia prác STM Bátiková Jiřina +421 44 54 377 43 +421 918 950 190 jirina_batikova@lvsas.sk
účtovník, fakturácia dopravy Rusinová Veronika, Bc. +421 44 54 377 44   veronika_rusinova@lvsas.sk
účtovník, fakturácia ostatných služieb Žatková Kvetoslava +421 44 54 377 42 +421 908 916 583 kvetoslava_zatkova@lvsas.sk
Sklad a logistika
referent skladového hospodárstva / skladník Pleva Martin   +421 918 790 299 martin_pleva@lvsas.sk
skladník/robotník Károlyi Ján   +421 905 850 687 jan_karolyi@lvsas.sk