Zákaznícka zóna

Telefónny zoznam

STÁLA SLUŽBA - 24 HODÍN

Dispečing, nahlasovanie porúch, hľadanie porúch
stála služba, nahlasovanie porúch Dispečing +421 44 55 219 92,
+421 44 54 377 66
+421 908 916 579 dispecing@lvsas.sk

RECEPCIA

Pracovné dni 6.45 - 14.45 hod.
recepcia   +421 44 54 377 11 +421 907 815 574   recepcia@lvsas.sk

NAHLASOVANIE STAVU VODOMERU, ZMENA VÝŠKY PREDDAVKOV

Pracovné dni 6.45 - 14.45 hod.
nahlásenie stavu vodomeru   +421 44 54 377 54 +421 918 400 334 fakturacia@lvsas.sk
zmena výšky preddavkov,
žiadosť o zaslanie šekov na preddavky
  +421 44 54 377 54   zakaznickecentrum@lvsas.sk

ÚSEK GENERÁLNEHO RIADITEĽA       

Kancelária sekretariátu
asistent generálneho riaditeľa Šuňavcová Miriam, Mgr. +421 44 54 377 10 +421 908 883 894 sekretariat@lvsas.sk
referent archívu a registratúry Ježová Monika Bc. +421 44 54 377 18 +421 905 997 903 monika.jezova@lvsas.sk
 
Právna kancelária
vedúci kancelárie Todák  Miroslav, Mgr. +421 44 54 377 24 +421 908 255 910 miroslav.todak@lvsas.sk
technik Borecká Katarína, Ing. +421 44 54 377 22 +421 905 850 715 katarina.borecka@lvsas.sk
Oddelenie kvality vody
vedúci oddelenia Burger Tibor, Ing. +421 44 54 377 32 +421 918 824 813 tibor.burger@lvsas.sk
kvalita pitnej vody Chemik +421 44 54 377 33 +421 905 701 792 laboratorium@lvsas.sk
kvalita odpadovej vody Chemik +421 44 54 377 34 +421 905 295 599 laboratorium@lvsas.sk

VÝROBNÝ ÚSEK

Výrobný riaditeľ
výrobný riaditeľ Benikovský Tomáš, Ing. +421 44 54 377 14 +421 905 850 732 tomas.benikovsky@lvsas.sk
Hospodárske stredisko vodovodov
vedúci hospodárskeho strediska Ing. Hulec Marek +421 44 54 377 70 +421 905 850 711

marek.hulec@lvsas.sk   

technik Bosík Tomáš, Ing. +421 44 54 377 25 +421 915 434 389

tomas.bosik@lvsas.sk  

obvod vodovodov I - obce a časti: L. Hrádok, Podtureň - Roveň, Dovalovo, L. Peter, L. Porúbka, Važec, Východná, Hybe, K. Lehota, Malužiná, V. Boca, N. Boca, L. Kokava, Pribylina, Vavrišovo, Jamník, L. Ondrej, L. Ján, Uh. Ves, Podtureň, Beňadiková, Konská, Jakubovany
majster obvodu horný Liptov Hričák Marian   +421 905 701 932

marian.hricak@lvsas.sk

obvod vodovodov II - obce a časti: L. Mikuláš + prímestské časti, P. Lehota, D. Dolina, Jasná, Jalovec, V. Poruba, Z. Poruba, Bobrovec,  Bobrovček, Bobrovník, Pavlová Ves, L. Beharovce, P. Ľupča, Vlachy, Vlašky, Krmeš, Dúbrava, Ľubeľa, S. Kríž, L. Kľačany, Malatíny, Gôtovany, Galovany, L. Anna, Kvačany, L. Sielnica, Prosiek, Ižipovce, Žiar, Smrečany 
majster obvodu dolný Liptov Kováč Marian +421 44 54 377 72  +421 905 850 726

marian.kovac@lvsas.sk

Hospodárske stredisko ČOV a kanalizácií
vedúci hospodárskeho strediska Hán Peter, Ing. +421 44 54 377 84 +421 908 916 580 peter.han@lvsas.sk
správca kanalizácie, objednávanie priemyselnej kamery Papaj Marek, Ing.  +421 44 54 377 76 +421 905 997 902

kanal@lvsas.sk

správca malých ČOV, ČS, objednávanie špeciálnej dopravy, vyťahovanie žúmp Trizna Daniel, Ing. +421 44 54 377 75 +421 905 423 452 kanal@lvsas.sk
vedúci prevádzky ČOV Liptovský Mikuláš Spišiak Jozef, Ing. +421 44 54 377 90 +421 905 850 713 jozef.spisiak@lvsas.sk
Prevádzka dopravy a mechanizácií
vedúci prevádzky, objednávanie nákladnej dopravy a mechanizmov Trizna Milan +421 44 54 377 85 +421 905 850 720 milan.trizna@lvsas.sk
Prevádzka údržby a dispečing
vedúci prevádzky, hlavný dispečer Kubík Ján, Ing. +421 44 54 377 67 +421 915 869 228

jan.kubik@lvsas.sk

Oddelenie technicko-prevádzkových činností
technik - špecialista Slovíková Elena, Ing. +421 44 54 377 61 +421 905 850 721 elena.slovikova@lvsas.sk
technik - vyjadrenia-projekty, vodovodné a kanalizačné prípojky - techn. riešenie Ševčík Peter, Ing. +421 44 54 377 64 +421 905 295 606 peter.sevcik@lvsas.sk
technik - energetik Kubín Stanislav +421 44 54 377 65 +421 905 466 864 stanislav.kubin@lvsas.sk

OBCHODNO-EKONOMICKÝ ÚSEK

Obchodno-ekonomický riaditeľ
obchodno-ekonomický riaditeľ Kohút Miroslav, Ing. +421 44 54 377 13 +421 905 453 491 miroslav.kohut@lvsas.sk
Referát - plán, kontroling
referent - plán, kontroling Kaliská Gabriela, Ing. +421 44 54 377 40 +421 905 850 728 gabriela.kaliska@lvsas.sk
Referát miezd a personalistiky
referent miezd a personalistiky Semanová Beata +421 44 54 377 19 +421 905 850 709 beata.semanova@lvsas.sk
referent spracovania miezd, povinných odvodov a daní Oravcová Anna +421 44 54 377 16 +421 905 659 245 anna.oravcova@lvsas.sk
Obchodné oddelenie
vedúca oddelenia Vyšná Jaroslava, Ing. +421 44 54 377 50 +421 915 969 507 jaroslava.vysna@lvsas.sk
obchodný referent - informácie o pohľadávkach Palečková Gabriela +421 44 54 377 56 +421 905 574 506 pohladavky@lvsas.sk
Zákaznícke centrum
obchodný referent Blahušiaková Katarína +421 44 54 377 52 +421 917 470 110 zakaznickecentrum@lvsas.sk
obchodný referent Mikulášová Alena +421 44 54 377 51 +421 907 465 281 zakaznickecentrum@lvsas.sk
obchodný referent Krajčiová Eva +421 44 54 377 53 +421 905 295 519 zakaznickecentrum@lvsas.sk
Fakturácia
fakturant - vodné + stočné Piovarčiová Martina, Mgr. +421 44 54 377 55 +421 915 869 230 fakturacia@lvsas.sk
fakturant - vodné + stočné Matejková Zuzana +421 44 54 377 58 +421 917 470 111 fakturacia@lvsas.sk
Oddelenie hospodárskych informácií a účtovníctva
vedúci oddelenia Grešo Radovan, Ing. +421 44 54 377 47 +421 908 523 777 radovan.greso@lvsas.sk
účtovník - fakturácia STM prác Orolimová Mariana, Ing. +421 44 54 377 48 +421 918 950 190 mariana.orolimova@lvsas.sk
účtovník - fakturácia dopravy a mechanizmov Rusinová Veronika, Bc., Ing. +421 44 54 377 44   veronika.rusinova@lvsas.sk
účtovník - financie Šúleková Dušana +421 44 54 377 42 +421 918 248 089 dusana.sulekova@lvsas.sk
Sklad a logistika
referent obstarávania, logistiky a skladového hospodárstva Pleva Martin   +421 918 790 299 martin.pleva@lvsas.sk
skladník Károlyi Ján   +421 905 850 687 jan.karolyi@lvsas.sk

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.