Zákaznícka zóna

Zákaznícke centrum

Zákaznícke centrum Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., sa nachádza na adrese:
Ul. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
(pri čistiarni odpadových vôd, smerom na Liptovskú Ondrašovú – pred železničným podjazdom).

Zákaznícke hodiny

Pondelok 7:00 - 14.30
Utorok 7:00 - 14.30
Streda 7:00 - 14.30
Štvrtok 7:00 - 14.30
Piatok 7:00 - 14.30

Služby poskytované v zákazníckom centre

 • prijímanie žiadostí o zriadenie vodovodných a kanalizačných prípojok
 • vyhotovenie projektu vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky
 • vyjadrenie pre vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia
 • uzatváranie a aktualizácia zmlúv, zmeny odberateľa
 • dohodnutie a aktualizácia výšky preddavkových platieb
 • dohodnutie spôsobu platieb preddavkov a faktúr
 • prijímanie reklamácií faktúr za vodné a stočné a faktúr za poskytované služby
 • prijímanie reklamácií vodomerov
 • prijímanie žiadostí o preskúšanie vodomeru
 • nahlásenie stavu vodomeru
 • spresnenie termínu odpočtu vodomeru, spresnenie termínu fakturácie a vyúčtovania preddavkových platieb
 • informácie o cenách
 • informácie o ďalších poskytovaných službách, poradenská činnosť

Kontakty

Bezplatná linka:
0800 162 334    

Informátor:
tel: + 421 44 543 7711

Stav vodomeru - nahlásenie:
tel: + 421 44 543 7754, + 421 918 400 334
e-mail: fakturacia@lvsas.sk

Zmena výšky preddavkov, zaslanie poštových poukazov na preddavky:
tel: + 421 44 543 7754
e-mail: zakaznickecentrum@lvsas.sk

Zákaznícke centrum:
tel: + 421 44 543 7751, + 421 44 543 7752
e-mail: zakaznickecentrum@lvsas.sk

Fakturácia vodné - stočné:
tel: + 421 44 543 7755, + 421 44 543 7758
e-mail: fakturacia@lvsas.sk

Technické vyjadrenia – projekty, žiadosti o realizáciu vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky:
tel: + 421 44 543 7763, + 421 44 543 7764, + 421 905 295 606, + 421 905 850 711

Informácie o vodomeroch:
tel: + 421 44 543 7753

Informácie o pohľadávkach:
tel: + 421 44 543 7756
e-mail: pohladavky@lvsas.sk

Stála služba – hlásenie porúch:
tel: + 421 44 5521 992, + 421 908 916 579
 

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 6.10.2020 v obci Malatíny odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 12:00.