Zákaznícka zóna

Ochrana osobných údajov, povinné informovanie dotknutých osôb

I. ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA

II. POVINNÉ INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB

III. ŽIADOSTI A NÁMIETKY