Zákaznícka zóna

Ochrana osobných údajov, povinné informovanie dotknutých osôb

I. ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA

II. POVINNÉ INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB

III. ŽIADOSTI A NÁMIETKY

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Podtureň, ulica Nová, O.Jariabka bude dňa: 04.06.2020 / štvrtok / v čase od 08,00 do 12,00 hod. krátkodobo regulovaná resp. odstavená dodávka pitnej vody.