Zákaznícka zóna
Dôležité

Vážení zákazníci, v zákazníckom centre môžete opäť využívať predĺžený stránkový deň v stredu do 16.30 hodiny.

Neobývaný dom na zimu neodstavujte od vody, vodomer môže zamrznúť

[pridané: 09.02.2016]

Zima je približne v polovici a možno už niektorí odberatelia vody z LVS mali problém so zamrznutým vodomerom. Ako treba postupovať, aby k takým situáciám nedochádzalo. 

„Vodomery musia spĺňať kritériá podľa zákona a tiež musia byť podľa normy aj osadené. Vodomer sa umiestňuje do vodomernej šachty. Majitelia nehnuteľností by si mali v prvom  rade vybudovať vodomernú šachtu v súlade s normou, pričom treba zohľadniť aj požiadavky pre“ liptovský región,“ informoval Ing. Pavol Danek, vedúci hospodárskeho strediska vodovodov  LVS.

Dôležité je dodržať hĺbku šachty na umiestnenie vodomeru 

Pripomenul, že najdôležitejšia je hĺbka šachty. „Vodomer sa má v našich klimatických podmienkach nachádzať minimálne 1,5 metra pod terénom. Takú hĺbku je potrebné dodržať  preto, lebo v Liptove potiaľ pôda zamŕza.“ Šachta musí byť podľa slov P. Daneka vodotesná, aby sa do nej nedostala podzemná ani povrchová voda. Odberatelia by si mali uvedomiť, že vodomer je zariadenie, v ktorom je nepretržite voda.

„Aj keď je vodomerná šachta vybudovaná v zmysle normy a dostatočnej hĺbke, môže dôjsť k zamrznutiu vodomeru, keď majiteľ nevenuje dostatočnú pozornosť starostlivosti o šachtu. Preto by si mali ľudia nielen pred prvými mrazmi skontrolovať v akom stave majú vodomernú šachtu, či je na nej zakrytý poklop, či je suchá  a podobne,“ pripomenul Pavol Danek.

V neobývaných domoch s odstavenou vodou môže vodomer zamrznúť

Najväčšiu chybu robia odberatelia, ktorí neobývajú domy celoročne a na zimu odstavia dom od vody. „Vtedy ostane voda vo vodomere bez pohybu a ľahšie dochádza k jeho zamrznutiu.  V takom prípade odporúčam v šachte odborne zaizolovať tepelnou izoláciou či už poklop alebo samotné potrubie a vodomer. Najlepšou prevenciou je však mať vodomernú šachtu vybudovanú v súlade s platnými normami,“ uzavrel P. Danek.  

Zamestnancom LVS je každý odberateľ povinný v súlade so zákonom 442/2002 umožniť prístup k vodomeru. Ak nie je v čase odpočtu prítomný, je potrebné vyplniť formulár o stave vodomeru a poslať ho do vodární. Ak informáciu o stave vodomeru vodárne nedostanú do piatich dní od doručenia odpočtového lístka, LVS stanoví a vyfakturuje spotrebu vody priemerom podľa platných predpisov.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.