Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Neobývaný dom na zimu neodstavujte od vody, vodomer môže zamrznúť

[pridané: 09.02.2016]

Zima je približne v polovici a možno už niektorí odberatelia vody z LVS mali problém so zamrznutým vodomerom. Ako treba postupovať, aby k takým situáciám nedochádzalo. 

„Vodomery musia spĺňať kritériá podľa zákona a tiež musia byť podľa normy aj osadené. Vodomer sa umiestňuje do vodomernej šachty. Majitelia nehnuteľností by si mali v prvom  rade vybudovať vodomernú šachtu v súlade s normou, pričom treba zohľadniť aj požiadavky pre“ liptovský región,“ informoval Ing. Pavol Danek, vedúci hospodárskeho strediska vodovodov  LVS.

Dôležité je dodržať hĺbku šachty na umiestnenie vodomeru 

Pripomenul, že najdôležitejšia je hĺbka šachty. „Vodomer sa má v našich klimatických podmienkach nachádzať minimálne 1,5 metra pod terénom. Takú hĺbku je potrebné dodržať  preto, lebo v Liptove potiaľ pôda zamŕza.“ Šachta musí byť podľa slov P. Daneka vodotesná, aby sa do nej nedostala podzemná ani povrchová voda. Odberatelia by si mali uvedomiť, že vodomer je zariadenie, v ktorom je nepretržite voda.

„Aj keď je vodomerná šachta vybudovaná v zmysle normy a dostatočnej hĺbke, môže dôjsť k zamrznutiu vodomeru, keď majiteľ nevenuje dostatočnú pozornosť starostlivosti o šachtu. Preto by si mali ľudia nielen pred prvými mrazmi skontrolovať v akom stave majú vodomernú šachtu, či je na nej zakrytý poklop, či je suchá  a podobne,“ pripomenul Pavol Danek.

V neobývaných domoch s odstavenou vodou môže vodomer zamrznúť

Najväčšiu chybu robia odberatelia, ktorí neobývajú domy celoročne a na zimu odstavia dom od vody. „Vtedy ostane voda vo vodomere bez pohybu a ľahšie dochádza k jeho zamrznutiu.  V takom prípade odporúčam v šachte odborne zaizolovať tepelnou izoláciou či už poklop alebo samotné potrubie a vodomer. Najlepšou prevenciou je však mať vodomernú šachtu vybudovanú v súlade s platnými normami,“ uzavrel P. Danek.  

Zamestnancom LVS je každý odberateľ povinný v súlade so zákonom 442/2002 umožniť prístup k vodomeru. Ak nie je v čase odpočtu prítomný, je potrebné vyplniť formulár o stave vodomeru a poslať ho do vodární. Ak informáciu o stave vodomeru vodárne nedostanú do piatich dní od doručenia odpočtového lístka, LVS stanoví a vyfakturuje spotrebu vody priemerom podľa platných predpisov.

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy vodovodného potrubia bude v stredu 1. 12. 2021 odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 12.00 hodiny na Ulici Pod Sitieňom v Demänovej. Za porozumenie ďakujeme.