Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: Preventívne opatrenie

Vážení zákazníci, z preventívnych dôvodov osobnú návštevu LVS, a. s., nahraďte telefonickou alebo e-mailovou formou komunikácie. Viac ...

Stav vodomeru

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. Vám ponúka službu - možnosť nahlásenia stavu vodomeru.

Odberateľ (majiteľ objektu) je povinný umožniť zamestnancom LVS, a.s. prístup k vodomeru. Pokiaľ odberateľ v dobe odpočtu nie je prítomný, vyplní príslušný formulár o stave vodomeru a zašle ho do LVS, a.s.

Ak LVS, a.s. neobdrží informáciu o stave vodomeru do 5 dní odo dňa doručenia odpočtového lístku, v zmysle platných predpisov LVS, a.s. stanoví a vyfakturuje spotrebu priemerom.

(odberného miesta)
(odberného miesta)

* povinné položky - bez ich vyplnenia nebude formulár odoslaný