Zákaznícka zóna

Stav vodomeru

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. Vám ponúka službu - možnosť nahlásenia stavu vodomeru.

Odberateľ (majiteľ objektu) je povinný umožniť zamestnancom LVS, a.s. prístup k vodomeru. Pokiaľ odberateľ v dobe odpočtu nie je prítomný, vyplní príslušný formulár o stave vodomeru a zašle ho do LVS, a.s.

Ak LVS, a.s. neobdrží informáciu o stave vodomeru do 5 dní odo dňa doručenia odpočtového lístku, v zmysle platných predpisov LVS, a.s. stanoví a vyfakturuje spotrebu priemerom.

(odberného miesta)
(odberného miesta)

* povinné položky - bez ich vyplnenia nebude formulár odoslaný

Dôležité

Médiá šíria nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Demänovky Vám oznamujeme, že sú nepravdivé a články v médiách, ktoré ich uverejnili sú súborom hoaxov. Kvalita vody vo verejnom vodovode je pod kontrolou a voda je pre spotrebiteľov bezpečná.

Viac ...
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude dňa 6.10.2020 v obci Malatíny odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:30 hod. do 12:00.