Zákaznícka zóna

Stav vodomeru

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. Vám ponúka službu - možnosť nahlásenia stavu vodomeru.

Odberateľ (majiteľ objektu) je povinný umožniť zamestnancom LVS, a.s. prístup k vodomeru. Pokiaľ odberateľ v dobe odpočtu nie je prítomný, vyplní príslušný formulár o stave vodomeru a zašle ho do LVS, a.s.

Ak LVS, a.s. neobdrží informáciu o stave vodomeru do 5 dní odo dňa doručenia odpočtového lístku, v zmysle platných predpisov LVS, a.s. stanoví a vyfakturuje spotrebu priemerom.

(odberného miesta)
(odberného miesta)

* povinné položky - bez ich vyplnenia nebude formulár odoslaný

Poruchy a odstávky

Odstávka vody


Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Dúbrava bude dňa: 1. júla 2020 (streda) v čase od 8:00 do 18:00 krátkodobo regulovaná, resp. odstavená dodávka pitnej vody. V čase odstávky bude zabezpečený rozvoz pitnej vody pojazdnou cisternou.