Zákaznícka zóna

Tlačové správy

Žaneta Štrbková kresbou vyjadrila, že človek má všetko vo svojich rukách

06.05.2024: Desať škôl v regionálnej pôsobnosti Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., sa stalo súčasťou globálnej kampane, ktorú vyhlásila OSN - Water. Planéta Zem potrebuje, aby každý urobil aspoň malý skutok smerujúci k ochrane existujúcich zdrojov a zvyšovaniu povedomia o tom najmä u detí a mládeže. Pretože voda je dôležitá pre všetky aspekty života nielen v súčasnosti ale aj v budúcnosti.

Viac >

Predviedli zručnosť a získali druhé miesto

Na celoslovenskej súťaži zručnosti vodárenských pracovníkov skončila Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., na druhom mieste

Viac >

Kolibríkom môže byť každý - byť zmenou, ktorú chce svet vidieť

Práve táto myšlienka bola nosnou témou Svetového dňa vody 2023. Každý skutok, každé opatrenie, ktoré prijme ktorýkoľvek jednotlivec, bez ohľadu na to, aké je veľké, môže prispieť k vyriešeniu vodnej krízy, s ktorou v mnohých krajinách ľudia musia žiť.

Viac >

Žiaci v textoch zviditeľňovali neviditeľné

K Svetovému dňu vody 2022 vyhlásila Liptovská vodárenská spoločnosť súťaž pre žiakov druhého stupňa základných škôl, resp. ekvivalentné ročníky päťročného a osemročných gymnázií.

Viac >

Nie každá cesta k úsporám je bezpečná a legálna

21.03.2022: Prepojenie vlastnej studne s verejným vodovodom je zakázané, hrozí zdravotné riziko

Viac >

Ak nastanú problémy s dodávkou vody, informujte Liptovskú vodárenskú spoločnosť

27.09.2021: Prívodné vodovodné potrubie na Belopotockého ulici v Liptovskom Mikuláši bude na prelome októbra a novembra rekonštruovať Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., (LVS). Zásobovanie pitnou vodou zabezpečí počas rekonštrukcie z iného vodárenského zdroja.

Viac >

Inovácia vodovodu zabezpečí plynulé zásobovanie vodou

24.06.2021: Obyvatelia časti Ploštína budú mať niekoľko týždňov obmedzenú dodávku pitnej vody. Dôvodom je inovácia vodovodného potrubia. Náhradné zásobovanie vodou budú mať zabezpečené.

Viac >

Zapojiť sa do súťaže školy nezastavila ani pandémia

26.04.2021: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., významne prispieva k ochrane povrchových a podzemných zdrojov vody. Vedeniu spoločnosti záleží na čistom životnom prostredí, preto do svojich aktivít zapája aj deti a mládež s cieľom viesť ich k ochrane životného prostredia.

Viac >

Z vodárenského objektu odstránili veľkoplošnú reklamu, plochu ponúkajú na tvorbu výtvarným talentom

21.04.2021: Liptovskomikulášski vodári prispievajú k zníženiu vizuálneho znečistenia veľkoplošnou reklamou. Viac ako päťdesiat metrov štvorcových plochy po odstránení reklamného banera na budove pri ceste ponúkajú teraz výtvarným talentom ako výhru v súťaži s tematikou prírody, vody a čistoty životného prostredia v liptovskom regióne.

Viac >

Pre každého voda znamená iné, nevyhnutná je však pre všetkých

02.02.2021: Témou svetového dňa vody 2021, ktorý si na celom svete pripomínajú 22. marca nielen významné organizácie a inštitúcie, ale aj obyvatelia všetkých krajín na svete, je: Čo pre Teba znamená voda?Do súťaže sa môžu zapojiť základné školy, do svetovej digitálnej kampane # Water2me každý.

Viac >

Liptovská vodárenská spoločnosť si časť elektrickej energie vyrobí sama

02.02.2021: Vďaka inštalácii fotovoltických panelov v areáli Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS) s výkonom 224 kW si spoločnosť dokáže štvrtinu celkovej potreby elektrickej energie čistiarne odpadových vôd vyrobiť sama.

Viac >

Obnovenie kvality pitnej vody po prerušení spotreby

14.05.2020: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., aj v čase pandémie koronavírusu zabezpečuje pre obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš prostredníctvom verejného vodovodu pitnú vodu vo vysokej kvalite podľa slovenskej a európskej legislatívy.

Viac >

Stanovisko Asociácie vodárenských spoločností k bezpečnosti služieb prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií

30.04.2020: Asociácia vodárenských spoločností zaznamenala (AVS), že od vypuknutia pandémie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 sa šíria obavy týkajúce sa kvality vody.

Viac >

Na rekonštrukciu vodárenského objektu v Bobrovníku získali peniaze z eurofondov

02.01.2020: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš dostala rozhodnutie, že jej bol schválený nenávratný finančný príspevok.

Viac >

Vodári upravili záchyt na vodnom zdroji Zadná voda

12.11.2019: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš využíva 57 vodných zdrojov. Z nich sú dva významné v Demänovskej Doline.

Viac >

Aby ste bazén napustili bez problémov, konzultujte s vodármi

02.05.2019: Posledné roky býva už aj v liptovskom regióne letné obdobie veľmi teplé a často bez výdatnejších zrážok. Obyvatelia, ktorí vyhľadávajú osvieženie, situáciu riešia vybudovaním bazénov pri svojich domoch, alebo kúpou nafukovacích bazénov s väčším objemom. Po prvom väčšom oteplení sa potom ponáhľajú čo najrýchlejšie bazény napustiť. To však môže spôsobiť vodárňam prevádzkové problémy.

Viac >

Vodári dávajú príležitosť zlegalizovať vypúšťanie odpadovej vody

18.04.2019: Liptovskomikulášski vodári podnikajú ústretový krok voči tým, ktorí vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie nezákonným spôsobom.

Viac >

Mladí futbalisti hrali s emóciami za čistú vodu

26.03.2019: Svetový deň vody je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Preto Liptovská vodárenská spoločnosť privítala skutočnosť, že aj jeden z medzinárodných mládežníckych turnajov v rámci Série 4 je venovaný práve vode a mladí futbalisti počas neho hrajú futbal za čistú vodu.

Viac >

Dievčatá poeticky opísali zázrak vody

25.03.2019: V kategórii literárnych prác bodovala Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie, keď jej žiačky získali prvé tri miesta: 1. Lucia Letošová, 2. Laura Vrbičanová, 3. Karolína Feriancová. Dievčatá veľmi poeticky opísali nielen kolobeh vody v prírode, ale aj nenahraditeľnosť vody či vodu vo forme snehu a dokonalých tvaroch snehových vločiek.

Viac >

Krehká kvapka vody na pichliačoch kaktusa a majestátna fontána bodovali v súťaži Zázrak vody

25.03.2019: V súťaži Zázrak vody sa v kategórii fotografia na 1. mieste umiestnila Laura Repčeková zo Základnej školy Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši a 2. miesto patrí Robertovi Žitňákovi z Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského a Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši.

Viac >

Individuálne konzultácie počas celého roka

25.03.2019: V LVS v rámci Svetového dňa vody poskytovali individuálne konzultácie v oblasti kvality vody zo studní a podľa toho, na čo majitelia vlastných zdrojov vodu z nich využívajú.

Viac >

Žiaci vodu fotografovali a písali o nej

25.03.2019: Liptovskomikulášski vodári sa pripojili k množstvu organizácií a inštitúcií na celom svete, ktoré si aj tento rok pripomenuli Svetový deň vody aktivitami, aby verejnosti pripomenuli dôležitosť vody pre existenciu všetkých živých organizmov. Tohtoročnou témou SDV bola výzva: Nenechaj nikoho za sebou, čo možno vysvetliť, aby každý človek na svete mal prístup k pitnej vode.

Viac >

Vodárne majú nového generálneho riaditeľa

01.03.2019: Ing. Matej Géci nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., 1. marca 2019.

Viac >

Cena za dlhoročný rozvoj vodného hospodárstva v priemysle pre LVS, a. s.

20.11.2018: Na jubilejnej 50. konferencii vodohospodárov v priemysle a pri príležitosti 65. výročia založenia Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva (KZEI) Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave udelili cenu Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (LVS), Liptovský Mikuláš a pamätnú medailu generálnemu riaditeľovi spoločnosti Ing. Mariánovi Lesanskému.

Viac >

O kvalitu vody sa majitelia studní nestarajú ako treba, vyplynulo z prieskumu

05.06.2018: Prístup mnohých majiteľov k individuálnym zdrojom vody predstavuje pre nich a ich rodiny zdravotné riziko.

Viac >

Skoro tretina vzoriek vody nevyhovela v základných fyzikálno-chemických ukazovateľoch

30.05.2018: Vodárenské spoločnosti zvyknú pri príležitosti Svetového dňa vody robiť bezplatne orientačné analýzy vody z vlastných studní na dusičnany a dusitany. Podľa odborníkov z Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS), analýza na tieto dva ukazovatele nestačí, aby si majiteľ studne mohol myslieť, že v nej má kvalitnú pitnú vodu.

Viac >

Kapacita úpravne je dvojnásobná, vody je dostatok pre každého

13.04.2018: Obyvatelia liptovskomikulášskeho okresu väčšinou vedia, že viac ako dve tretiny obyvateľov sú zásobované pitnou vodou zo zdrojov v Demänovskej Doline. Niektorí sa však obávajú, či v súvislosti s rozvojom turizmu v Jasnej bude dostatok vody aj pre domácich.

Viac >

Ďalšia etapa rekonštrukcie Dovalovskej cesty sa začne už onedlho

03.04.2018: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš v spolupráci so Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja počas jarných mesiacov pristúpi k ďalšej etape rekonštrukcie cesty na Ulici Československej armády v Liptovskom Hrádku, ktorá spája mestskú časť Dovalovo s mestom.

Viac >

Kresliť vodu sa žiakom páči, pretože prírodu majú radi

03.04.2018: Až štyri ocenenia si odniesli žiaci Základnej školy (ZŠ) Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, tri získali žiaci ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej v Liptovskom Mikuláši, po dve putovali do ZŠ Milana Rúfusa v Závažnej Porube a Základnej školy s materskou školou (ZŠsMŠ) Hradná v Liptovskom Hrádku a jedno do ZŠsMŠ Okoličianska vo výtvarnej súťaži Voda pre život, ktorú vyhlásila Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš.

Viac >

Rozbor vody zo studní aj súťaže budú súčasťou osláv Svetového dňa vody

14.03.2018: Orientačný rozbor vody zo studní, výtvarná súťaž, exkurzie aj medzinárodný futbalový turnaj mládeže budú súčasťou osláv Svetového dňa vody.

Viac >

Svetový deň vody oslávia žiaci aj kreslením a maľovaním nenahraditeľnej tekutiny

22.02.2018: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš sa aj v rámci tohtoročného Svetového dňa vody opäť zameria aj na žiakov a študentov.

Viac >

Vyhlásenie Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš.

11.01.2018: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš aktuálne (aj vzhľadom na podnety z mestského úradu, ako aj obyvateľov mesta) rieši situáciu v súvislosti so zvýšeným zápachom v okolí okružnej križovatky pri hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši.

Viac >

Stará dáma varuje, aby sa nestalo, že ľudia budú zúfalo písať na stenu: „Voda, všade voda, ale ani kvapka na pitie...“

20.12.2017: Dominika Brotková je tretiačka na Strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku. Úvaha o starej dáme v svetlomodrých šatách, ktorú si ľudia prestávajú vážiť, jej priniesla prvé miesto v súťaži na tému Voda v každodennom živote.

Viac >

Keby nebolo vody, nebolo by nič. A hlavne by sme neboli my.

19.12.2017: Eliška Kubešová, študentka druhého ročníka na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši získala so svojimi Tajomstvami jazierok druhé miesto v literárnej súťaži na tému Voda v každodennom živote.

Viac >

Voda ochotne ľuďom pomáha, keď sa k nej dobre správajú. Ale nemusí to byť vždy tak.

18.12.2017: Samuel Adamík je piatakom na Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši. V literárnej súťaži, ktorú vyhlásila Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš na tému Voda ako súčasť každodenného života, získal tretie miesto. Napísal monológ vody.

Viac >

Mladí ľudia si uvedomujú dôležitosť ochrany vody

15.12.2017: Liptovská vodárenská spoločnosť vyhodnotila II. ročník súťažného projektu pre študentov stredných škôl, osemročných gymnázií a odborných učilíšť v okrese Liptovský Mikuláš.

Viac >

Prevencia proti zamŕzaniu je lacnejšia ako nákladné rozmrazovanie prípojok

05.12.2017: Niektorí odberatelia pitnej vody majú tendenciu šetriť, ale v konečnom dôsledku ich to môže vyjsť drahšie. Ak nemá pitná voda vo vodovodnom potrubí dostatočný pohyb, v zimnom období sa môže stať, že zamrzne. Stáva sa to aj vtedy, ak prípojka nie je uložená v dostatočnej hĺbke.

Viac >

Literárnu súťaž o vode pre stredoškolákov vyhlásila Liptovská vodárenská spoločnosť druhýkrát

09.10.2017: Voda ako súčasť každodenného života je názov druhého ročníka literárnej súťaže pre študentov stredných škôl, osemročných gymnázií a stredných odborných učilíšť, ktorú vyhlásila Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš.

Viac >

Za dodatočne upravovanú pitnú vodu vodárne neručia

28.06.2017: Filtračné zariadenia sú drahé a pre bežných odberateľov zbytočné.

Viac >

Havárie vodári odstránili, púšťajú sa do opráv

12.05.2017: Vysoká hladina Demänovky po povodniach na prelome apríla a mája ešte stále znemožňuje odstrániť niektoré škody.

Viac >

Hranica medzi ocenenými prácami a ostatnými bola veľmi tenká

23.03.2017: Po úspešnom vlaňajšom prvom ročníku výtvarnej súťaže pre žiakov druhého stupňa základných škôl Voda pre život vyhlásila Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., druhý ročník, ktorý rozšírila o kategóriu žiakov prvého stupňa. Vyhodnotenie sa uskutočnilo počas Svetového dňa vody.

Viac >

Výsledky výtvarnej súťaže Voda pre život II. ročník

21.03.2017: K Svetovému dňu vody 2017 vyhlásila Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš druhý ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl s názvom Voda pre život.

Viac >

Z kanalizácie robia nezodpovední ľudia smetisko

20.03.2017: Ľudia z nevedomosti alebo nezodpovednosti vypúšťajú do verejnej kanalizácie aj odpadové vody, ktoré obsahujú, čo tam nepatrí. Napríklad, splachujú zvyšky jedál, pričom tie môžu spôsobiť, že pritiahnu potkany. Jedlo ale nie je jediné, čo do kanalizácie nepatrí.

Viac >

Súťažia v kreslení najbežnejšej a najvzácnejšej tekutiny

19.01.2017: Voda má pre všetky živé organizmy na zemeguli nezastupiteľnú úlohu. Preto treba dbať, aby si jej význam uvedomili a kladný vzťah k nej vybudovali už deti na základných školách.

Viac >

V silných mrazoch praskajú potrubia a zamŕzajú prípojky

11.01.2017: V ostatných dňoch odstraňovali liptovskomikulášski vodári desiatky porúch. Pri výkopoch v premrznutej zemi museli používať aj hydraulické zbíjacie kladivo. Zem je v súčasnosti zamrznutá do hĺbky viac ako stodesať centimetrov.

Viac >

Vodári počas opravy poruchy úplne presmerovali tok pitnej vody, aby neprerušili dodávku obyvateľom

09.11.2016: Na odstránenie nezvyčajnej poruchy použili liptovskomikulášski vodári doteraz nevyskúšaný, ale ako sa ukázalo efektívny spôsob opravy. Bez vody by inak počas opravy zostala veľká časť obyvateľov, ale vďaka zaujímavému riešeniu sa odstávka pitnej vody dotkla len malého zlomku ľudí.

Viac >

Vodári pravidelne kontrolujú výdatnosť vodných zdrojov

04.10.2016: Povrchová alebo podzemná voda, ktorá sa využíva na zabezpečovanie zásobovania obyvateľov pitnou vodou sa nazýva vodárenský zdroj, ak ho využíva viac ako päťdesiat osôb, alebo sa odoberá na taký účel viac ako desať metrov kubických za deň.

Viac >

Liptovskomikulášski vodári sa na celoslovenskej súťaži umiestnili na druhom a siedmom mieste

14.09.2016: Na tridsiatom treťom ročníku Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov v Košiciach sa zúčastnili aj súťažiaci z Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš. Napriek veľkej snahe umiestniť sa v prvej trojke, mali Liptáci už na začiatku súťaže smolu, ale nezlomila ich.

Viac >

Nelegálne nakladanie s odpadovými vodami poškodzuje životné prostredie a môže ohroziť zdravie ľudí

25.08.2016: Nelegálne a nesprávne nakladanie s odpadovými vodami sa môže prejaviť v priamom ohrození zdravia obyvateľov, zhoršení životného prostredia a kvality podzemných a povrchových vôd.

Viac >

Prečo treba platiť za zrážkovú vodu

12.07.2016: Mnohí majitelia nehnuteľností sa pýtajú, prečo majú platiť vodárňam za odvedenie dažďovej vody. Či prší alebo je suchý rok. Dokonca aj v prípade, že nehnuteľnosť nevyužívajú.

Viac >

Miroslava Zacharová: „Starká ma naučila nielen vážiť si vodu, ale aj iné veci potrebné v živote.“

20.06.2016: Miroslava Zacharová je tretiačka na Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši. V úvahe vyjadrila ako ju starká naučila vážiť si vodu. „Písalo sa mi dobre aj ťažko, pretože starká, o ktorej som písala už zomrela. Ona ma naučila nielen vážiť si vodu, ale aj iné veci potrebné v živote. Som rada, že som mohla vyjadriť vnútorné pocity, čo si myslím o vode a znečisťovaní,“ povedala Mirka. Píše už od základnej školy. „Formou denníka som sa snažila písať knihy, neskôr som sa začala venovať aj písaniu básní. Mojou najväčšou záľubou je však čítanie,“ dodala víťazka súťaže Voda ako súčasť každodenného života.

Viac >

Júlia Fábryová: „Uprostred dnešného sveta, v ktorom nám je dopriate, sú miesta, kde ľudia umierajú, pretože sú smädní.“

20.06.2016: Júlia Fábryová je druháčka na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši, študuje odbor zubný asistent. „Keď nám pani učiteľka oznámila, že témou súťaže je voda, ešte som nevedela, o čom budem písať. Tak som si cez víkend doma na to sadla a začala som písať. Do polhodiny som mala napísanú celú prácu, lebo myšlienky mi už išli samé od seba,“ povedala o vzniku súťažnej úvahy. V súťaži skončila na druhom mieste. Vo voľnom čase rada číta knihy, hráva volejbal a venuje sa behu.

Viac >

Jakub Riegelský: „Môžem len ďakovať za to, že žijeme na mieste, kde je voda skutočnosťou.“

20.06.2016: Druhák na Strednej odbornej škole lesníckej v Liptovskom Hrádku, Jakub Riegelský, napísal úvahu do súťaže na tému: Voda ako súčasť každodenného života počas praxe. Podľa jeho slov najťažšie pre neho bolo vybrať si na inšpiráciu správnu hudbu. Za filozofickú úvahu získal tretie miesto. Na otázku, či má sklony filozofovať, odpovedal, že občas máva také chvíle.

Viac >

Do súťaže prišlo skoro šesťdesiat úvah, vyhodnotili najlepšie

16.06.2016: Traja najlepší autori úvahy o vode si prevzali ceny na vyhodnotení literárneho súťažného projektu s názvom Voda ako súčasť každodenného života.

Viac >

Liptovskú vodárenskú spoločnosť prijali za člena Medzinárodnej asociácie pre vodu

26.05.2016: Členom Medzinárodnej asociácie pre vodu sa stala Liptovská vodárenská spoločnosť. Za kolektívneho člena spoločnosť prijali na zasadnutí Slovenského národného komitétu IWA.

Viac >

Dbajte na prevenciu, predídete platbám za uniknutú vodu

09.05.2016: Mnohí majitelia nehnuteľností si myslia, že vodovodná prípojka je majetkom vodárenskej spoločnosti a nevenujú jej pozornosť. Na to však môžu doplatiť aj niekoľkonásobne vyššou sumou na faktúre za vodné, akú zvyčajne platia.

Viac >

Vodu potrebujú všetci, stredoškoláci o tom môžu napísať úvahu

14.04.2016: Voda ako súčasť každodenného života je názov témy súťažného projektu, ktorý pripravila Liptovská vodárenská spoločnosť pre stredoškolákov.

Viac >

Víťazom výtvarnej súťaže odovzdali ceny

22.03.2016: Svetový deň vody je príležitosťou pripomenúť ľuďom, že hoci je planéta Zem z troch štvrtín zložená z vody, len tri percentá z nej sú vhodné na pitie. Zvyšok tvorí slaná voda. Preto treba zvyšovať povedomie obyvateľov, aby sa pričinili k ochrane spodných a povrchových vôd.

Viac >

Pripojením sa na kanalizáciu obyvatelia prispievajú k ochrane životného prostredia

17.03.2016: V niektorých obciach horného a stredného Liptova sa pripojenosť obyvateľov na verejnú kanalizáciu blíži k sto percentám. Závažná Poruba ich dokonca aj dosiahla.

Viac >

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

15.03.2016: Do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., pri príležitosti Svetového dňa vody na tému Voda pre život poslali základné školy viac ako sedemdesiat prác žiakov druhého stupňa.

Viac >

Monitoringom kanalizácie vodárne predchádzajú problémom

08.03.2016: Balastné vody znehodnotením splaškovej vody v kanalizácii spôsobujú kapacitné a biologické problémy v čistiarňach odpadových vôd. Vodárne ich monitorujú, aby predišli škodám, ktoré by mohli spôsobiť.

Viac >

Žiaci majú príležitosť výtvarne spracovať tému ochrany vody

10.02.2016: Liptovská vodárenská spoločnosť organizuje výtvarnú súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl. Jej cieľom je v súvislosti s blížiacim sa Svetovým dňom vody pripomenúť význam a potrebu ochrany pitnej vody vzhľadom k trvalej udržateľnosti jej zdrojov.

Viac >

Neobývaný dom na zimu neodstavujte od vody, vodomer môže zamrznúť

09.02.2016: Merač na meranie množstva dodávanej vody je súčasťou, resp. podmienkou, každej vodovodnej prípojky k verejnému vodovodu. Liptovská vodárenská spoločnosť (LVS), a. s., Liptovský Mikuláš prevádzkuje vyše päťsto kilometrov dlhú vodovodnú sieť, na ktorú je napojených takmer 14-tisíc vodovodných prípojok a teda aj rovnaký počet vodomerov. Ako sa starať o vodomery, aby v poriadku fungovali aj cez zimu?

Viac >

Vodu z vodovodu nedokáže nahradiť žiadny iný nápoj

04.02.2016: Tvrdšia voda má väčší obsah prvkov dôležitých pre človeka, mäkšia menej zanáša spotrebiče vodným kameňom. Na dodržiavanie pitného režimu je vhodná najmä voda z vodovodu.

Viac >
Poruchy a odstávky

Odstávka

Z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí bude v časti obce Liptovská Anna dňa 23.7.2024 (utorok) v čase od 8:00 do odstránenia poruchy krátkodobo regulovaná resp. odstavená dodávka pitnej vody.

Za pochopenie ďakuje.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.