Zákaznícka zóna
Dôležité

Vážení zákazníci, v zákazníckom centre môžete opäť využívať predĺžený stránkový deň v stredu do 16.30 hodiny.

Pripojením sa na kanalizáciu obyvatelia prispievajú k ochrane životného prostredia

[pridané: 17.03.2016]

Svetový deň vody, ktorý Organizácia spojených národov stanovila na 22. marec, je vhodnou príležitosťou pripomenúť ľuďom, aký mimoriadny význam má v živote pitná voda.

Od ochrany životného prostredia, povrchových a podzemných vôd, záleží, či bude samozrejmosťou na Slovensku aj pre ďalšie generácie. Významným príspevkom k ochrane podzemných a povrchových vôd je pripojenie sa na verejnú kanalizáciu.

V okrese majú niektoré obce pripojenosť blížiacu sa k sto percentám

V okrese Liptovský Mikuláš je niekoľko obcí, v ktorých je pripojenosť obyvateľov na verejnú kanalizáciu vyššia ako 98 percent. Prvenstvo so stopercentnou pripojenosťou si drží Závažná Poruba.

Ďalšie obce, ktoré sa blížia k stopercentnej pripojenosti sú Podtureň a Liptovský Ján (99,5 %), Uhorská  Ves (98,9 %), Bobrovec (98,4 %) a Jalovec či Demänovská Dolina (98%).  Nie všade na Slovensku je však situácia v tejto oblasti ideálna. Sú obce, v ktorých je kanalizácia vybudovaná, vyžiadala si veľké investície a ľudia nemajú o pripojenie záujem napriek tomu, že podľa zákona platí povinnosť pripojiť sa.

Akú úlohu môžu v takej situácii zohrať vodárenské spoločnosti a obecná samospráva? „Vodárenské spoločnosti nemajú možnosť represie ani donucovania. Tieto nástroje môžu využiť primátori, starostovia, zastupiteľstvá a orgány štátnej správy,“ povedal Ing. Marián Lesanský, generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS).

Žiadosť o prípojku sa dá jednoducho vybaviť

Medzi hlavné ciele spoločnosti patrí nielen poskytovanie kvalitných služieb  zákazníkom, ale aj angažovať sa v projektoch zameraných na ochranu životného prostredia a ochranu povrchových a podzemných vôd.

„Preto prispievame v tomto ohľade osvetou smerom k obyvateľom aj predstaviteľom samospráv a, samozrejme, maximálnym možným „odbyrokratizovaním“ žiadostí o prípojky. Ponúkame aj vlastné kapacity na realizáciu prípojok a producentovi odpadových vôd tak odpadajú ďalšie povinnosti,“ dodal M. Lesanský.

Skúsenosti starostov obcí, kde je vysoká pripojenosť na verejnú kanalizáciu

Oslovili sme aj niektorých starostov obcí, ktoré patria v pripojenosti na verejnú kanalizáciu medzi najlepšie v okrese Liptovský Mikuláš, aby sa podelili so svojimi skúsenosťami.

Starostom Závažnej Poruby je v súčasnosti Pavel Beťko, ale v čase budovania kanalizácie bol na čele obce Pavel Baráni.  Pripomenul, že s obyvateľmi o tom diskutovali na stretnutiach, ale najhlavnejším argumentom bolo, že z domov, ktoré mali septiky a žumpy, prepadová voda vytekala  do dažďovej kanalizácie alebo do vody a obcou sa šíril nepríjemný zápach. „Preto pochopili, že nepripojením škodia aj sebe a obci. Navyše, po dokončení kanalizácie sme opravili aj cesty a obec vyzerala pekne ,“ doplnil P. Baráni.

Vladimír Multáň, starosta Uhorskej Vsi, povedal: „Naši obyvatelia sú uvedomelí a záleží im na čistom životnom prostredí a jeho ochrane, preto s pripojením súhlasili. Ak sa vyskytnú problémy, riešime ich s vodárňami.“     

Skoro stopercentnú pripojenosť má aj Podtureň, pretože ľudia si postupne uvedomili, že je to pohodlnejšie, ako starať sa o žumpy a dokladovať, kde ich obsah odstraňujú .  „Obyvatelia postupne prichádzali na to, že je to dobrá vec, ktorá zvyšuje životnú úroveň a pripojili sa takmer všetci,“ vyjadril sa starosta.

Smrečany budovali v 90-tych rokoch minulého storočia kanalizáciu prevažne z vlastných zdrojov. „Domácnosti sa pripájali napriek tomu, že za to obec účtovala poplatok 500 korún. Obec upozornila ľudí aj na možné právne následky nepripojenia sa na zberač, čo malo na obyvateľov značný vplyv,“ informoval starosta Smrečian Vladimír Šiarnik.   „Vážnejšie protestovať a nepripojiť sa na kanalizáciu vtedy takmer nikoho nenapadlo a skoro všetci to brali ako nevyhnutný fakt. Výsledkom je lepšia kvalita spodných vôd v obci a menej starostí z vývozom žúmp,“ skonštatoval V. Šiarnik.

Asociácia vodárenských spoločností vyhlásila súťaž, uspeli v nej aj liptovské obce 

Asociácia vodárenských spoločností  (AVS) vyhlásila súťaž o špičkové krovinorezy pre obce, v ktorých je vybudovaná kanalizácia a je na ňu pripojených minimálne 95 percent obyvateľov. Z obcí v pôsobnosti Liptovskej vodárenskej spoločnosti vyžrebovali za prítomnosti notára  Smrečany a Uhorskú Ves.

Odborná porota z AVS zároveň určila desať obcí, v ktorých príkladnou motiváciou starostu a záujmom obyvateľov o ochranu životného prostredia došlo k najväčšiemu progresu v pripojenosti na kanalizáciu počas súťaže. Z okresu Liptovský Mikuláš porota určila Beňadikovú.

 

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.