Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Dbajte na prevenciu, predídete platbám za uniknutú vodu

[pridané: 09.05.2016]

Obyvateľom liptovských obcí aj v tomto období prichádzajú faktúry s vyúčtovaním za vodné a stočné, iní ich ešte len dostanú. Ako predísť tomu, aby nezvyčajne vysoká suma na faktúre nebola pre majiteľa nehnuteľnosti nepríjemným prekvapením?

„Máme prípady, keď odberateľ bežne spotrebováva 34 metrov kubických vody za rok, čo je aj priemerná ročná spotreba na osobu v našom regióne.  Ak v dome bývajú traja,  očakávajú faktúru približne nad sto eur. Naraz dostanú faktúru ročného vyúčtovania, na ktorej je suma dvetisícsto eur za dvetisíc metrov kubických vody,“ informovala Jaroslava Vyšná, vedúca obchodného oddelenia Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (LVS), Liptovský Mikuláš. 

Únik vody môže spôsobiť porucha na prípojke

„Samozrejme, nik nie je z takej situácie nadšený a pátrame po príčine. Napokon zistíme, že odberateľ mal poruchu na svojej vodovodnej prípojke, nekontroloval ju a teda ani nezbadal, že mu voda uniká a vznikajú mu zbytočné náklady.  Za uniknutú vodu musí zaplatiť, rovnako ako aj za opravu poruchy,“ vysvetlila J. Vyšná.  

„Základná vec je, aby si majitelia nehnuteľností uvedomili, že v zmysle zákona o verejných vodovodoch  a verejných kanalizáciách  sú vlastníkmi celej vodovodnej prípojky. O svoj majetok by sa mali starať a kontrolovať ho, vrátane vodomeru. O to viac, ak ide o vec, keď zanedbaním starostlivosti o ňu môžu spôsobiť škodu sebe aj iným,“ pripomenul Pavol Danek, vedúci strediska vodovodov LVS.

 „Aj dlhodobo kvapkajúci vodovodný kohútik, pretekajúci splachovač na toalete či poškodený pretlakový ventil bojlera môže spôsobiť zvýšený odber vody, hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať. Preto treba aj takéto drobné poruchy odstrániť čo najskôr,“ upozornil P. Danek. Povinnosti vlastníkov upravuje zákon o verejných vodovodoch  a verejných kanalizáciách. Podľa neho údržbu aj opravy prípojky je povinný hradiť vlastník.

Kontrolujte vodomer každý mesiac 

Najlepšie je kontrolovať aj vodomer aspoň raz mesačne a viesť si vlastnú evidenciu stavu a spotreby vody. Poruchy sa prejavujú stúpajúcou alebo nadmernou spotrebou vody.

„Pri podozrení na nadmernú spotrebu vody treba na vodomere skontrolovať nielen číselník, ktorý ukazuje odobraté metre kubické, ale aj ručičky na ostatných meradlách ukazujúce odobraté desiatky a stovky litrov vody. V čase, keď nikto v dome nepúšťa vodu, je vypnutá práčka, umývačka a podobne, sa ručičky nesmú krútiť. V prípade, ak sa niektorá z ručičiek krúti, znamená to  poruchu v dome alebo na prípojke,“  dodal vedúci strediska vodovodov.

Niekoľko ďalších rád na prevenciu pred únikom vody. Pred odchodom na dovolenku odstavte prívod vody vo vodomernej šachte ventilom pred vodomerom. Po návrate nechajte vodu chvíľu odtiecť. Najviac porúch na domových prípojkách a vodomeroch vzniká v zime a na jar. Chráňte ich pred  mrazom vhodnou tepelnou izoláciou. V prípade, že máte chatu alebo inú nehnuteľnosť, do ktorej chodíte zriedka,  odstavte prívod vody hlavným ventilom vo vodomernej šachte a  vodu z vnútorných rozvodov vypustite. Požiadajte niekoho zo stálych  miestnych obyvateľov o pravidelnú kontrolu.

Ak sa predsa len stane, že budete musieť pre poruchu na prípojke alebo domových rozvodoch vody a svoju nepozornosť platiť aj za uniknutú vodu, aspoň menšia útecha je, že nezaplatíte stočné. „Uniknutá voda väčšinou vsiakne do terénu, takže stočné sa v takom prípade neplatí,“ uzavrela J. Vyšná. 

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy vodovodného potrubia bude v stredu 1. 12. 2021 odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 12.00 hodiny na Ulici Pod Sitieňom v Demänovej. Za porozumenie ďakujeme.