Zákaznícka zóna

Liptovskú vodárenskú spoločnosť prijali za člena Medzinárodnej asociácie pre vodu

[pridané: 26.05.2016]

Slovenský národný komitét pre vodu (SNK IWA) je národným členom Medzinárodnej asociácie pre vodu (IWA). Zastupuje Slovensko v orgánoch medzinárodnej asociácie a propaguje jej aktivity v našej krajine. 

Zároveň prezentuje slovenské vodné hospodárstvo vo svetovom meradle a zastupuje jeho záujmy v celosvetovej organizácii IWA. Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS) prijali za člena SNK IWA  na zasadnutí  tento týždeň v Kočovciach.

Cieľom je zabezpečiť udržateľnosť kvality a kvantity vody 

Poslaním Slovenského národného komitétu IWA je organizovanie odborných konferencií a seminárov, vydávanie a sprístupňovanie vedeckých a technických publikácií, sprostredkovanie kontaktov a informácií a tiež podpora  mladých vedeckých pracovníkov, ktorí sa venujú vodnému hospodárstvu. Asociácia sa venuje vedeckým projektom a umožňuje prístup k novým metódam a postupom využiteľných vo vodnom hospodárstve aj v podmienkach Liptovskej vodárenskej spoločnosti.

Medzi jej priority patrí nielen ochrana vodných zdrojov, ale aj ochrana životného prostredia, ktoré je v synergii s vodou. Slovenský národný komitét IWA chce v spolupráci s členskou základňou vplývať aj na výchovu detí a mládeže a poskytovať verejnosti informácie o význame vody v každodennom živote. Cieľom je zabezpečiť udržateľnosť kvality a kvantity vody do budúcnosti.

Slovenský národný komitét IWA má takmer tri desiatky kolektívnych členov, rovnaký počet individuálnych členov a štyroch čestných členov (Asociáciu pre vodu ČR, Asociáciu čistiarenských expertov SR, Slovenskú vodohospodársku spoločnosť Bratislava a Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave). 

Dôraz na spravodlivosť v súvislosti s vodou pre všetkých obyvateľov na svete

Medzinárodná asociácia pre vodu združuje ľudí vodárenských profesií s cieľom zabezpečiť udržateľné riešenia pre uspokojenie potrieb ľudí a ich aktivít, pri ktorých je potrebná voda, s dôrazom na spravodlivosť v súvislosti s vodou pre obyvateľov celého sveta.

V tíme IWA sú ľudia, ktorí prinášajú inovatívne riešenia orientované na progres vodného hospodárstva na celom svete. Pracujú v rôznych krajinách, pričom rešpektujú multikultúrne prostredie. Kancelárie majú napríklad v Londýne, Haagu, Nairobi, Dakare, Bangkoku, Pekingu, Bukurešti či Singapure.

IWA sa zaoberá výskumom a projektami zameranými na hospodárenie s vodou a čistením odpadových vôd. Spolupracuje aj s ďalšími medzinárodnými organizáciami. Začínajúcim pracovníkom v oblasti vodného hospodárstva zabezpečuje stáže, počas ktorých majú jedinečnú príležitosť získať skúsenosti z rôznych krajín.    

 

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.