Zákaznícka zóna

Do súťaže prišlo skoro šesťdesiat úvah, vyhodnotili najlepšie

[pridané: 16.06.2016]

Súťažný literárny projekt Voda ako súčasť každodenného života bol príležitosťou pre študentov stredných škôl v okrese Liptovský Mikuláš zamyslieť sa, aká je voda dôležitá nielen pre človeka, ale pre všetky formy života na Zemi.

Súťaž vyhlásila Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš s cieľom poskytnúť mladej generácii možnosť prostredníctvom literárneho žánru – úvahy, vyjadriť svoje skúsenosti, vedomosti, zážitky, pocity v súvislosti s najbežnejšou a zároveň najvzácnejšou tekutinou. Aby si pritom uvedomili, že ochrana povrchových a podzemných zdrojov vody je veľmi dôležitá a záleží od každého jednotlivca, či budú vodné toky a podzemné zásoby vody čisté.

Porota udelila 1. miesto Miroslave Zacharovej z Hotelovej akadémie Liptovský Mikuláš, 2. miesto Júlii Fábryovej zo Strednej zdravotníckej školy Liptovský Mikuláš a Jakubovi Riegelskému zo Strednej odbornej školy lesníckej v  Liptovskom Hrádku.  Víťazné práce budú publikované na spisovateľkinom blogu a na stránke www.lvsas.sk.

Nie všade majú taký luxus, akým je kvalitná pitná voda 

Dagmara Sarita Poliaková, spisovateľka, novinárka, publicistka a predsedníčka poroty na vyhodnotení súťaže vysvetlila, že spomedzi takmer šiestich desiatok prác, členovia poroty vybrali tri víťazné.  „Našli sme v nich niečo originálne a takisto osobný prínos autora, preto sme vybrali práve tieto,“ povedala.  Porozprávala študentom zážitok z Indie, kde ľudia nemajú prístup k zdravotne bezchybnej vode a na všetko používajú len vodu z rieky Ganga.

 „Až keď som sa vrátila domov, uvedomila som si, že je veľká vymoženosť pustiť si vodu z vodovodu a mať istotu, že spĺňa všetky hygienické kritériá,“ vyjadrila sa spisovateľka.

„Som veľmi rada, že som sa dotkla vašich prác, že som mala možnosť ich čítať. Páčilo sa mi, že ste ich písali s dôverou a poslali do súťaže,“ dodala Dagmara Sarita Poliaková.

Pre troch najlepších autorov úvahy venovala spisovateľka podpísané knihy S Tebou Mirka a S Vami, nádherné bytosti a poukaz na prázdninové cvičenie v liptovskomikulášskom Jogacentre. Členmi poroty boli aj šéfredaktor regionálneho týždenníka MY Marek Juriš a redaktorka Ľubica Kubišová.

Problémom je, keď vodné zdroje znečisťujú ľudia

„Veľmi milo ma prekvapil záujem študentov o túto problematiku. Je to veľmi dobrý signál aj pre ostatné vodárenské spoločnosti na Slovensku, že si mladí ľudia uvedomujú význam vody,“ povedal študentom a pedagógom na vyhodnotení generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti Marián Lesanský.

Pripomenul, že na Slovensku vďaka peniazom z Európskej únie je takmer vo všetkých mestách a obciach, ktoré majú viac ako dvetisíc obyvateľov, vybudovaná kanalizácia. Takže o ochranu vodných tokov z hľadiska odpadových vôd je týmto spôsobom postarané. 

 „Správne ste však postrehli a v prácach vyjadrili, že problém je v tom, ak vodné zdroje ľudia sami znečisťujú. Dnešné technológie dokážu vyčistiť skoro všetko, ale často v čistiarňach odpadových vôd vidieť, že ľudia do kanalizácie vyhadzujú a vypúšťajú aj to, čo tam nepatrí. Napríklad zvyšky jedál, ktoré priťahujú potkany, tuk alebo vlhčené utierky, ktoré znefunkčňujú čerpadlá a podobne. Vodári musia nedostatky odstraňovať, tým vznikajú náklady a sú to zbytočne minuté peniaze,“ vysvetlil Marián Lesanský. 

Čo sa týka šetrenia vodou, alebo rozumného správanie k vode,  generálny riaditeľ poukázal, že na Slovensku majú ľudia obrovské šťastie, lebo nemusia vodou dramaticky šetriť. Naopak, spotreba vody na Slovensku klesla takmer až k hygienickému minimu, priemerne na obyvateľa v súčasnosti predstavuje osemdesiatpäť litrov. V Západnej Európe je to približne 150 až 200 litrov, v Spojených štátoch amerických a Kanade až 400 litrov.

Za problém Marián Lesanský označil, ak sa do kanalizácie dostávajú chemické látky z domácností, lieky alebo drogy, ktoré sa stanú súčasťou vodného cyklu. Preto je potrebné robiť kroky, aby sa čistiarne odpadových vôd vedeli vysporiadať aj týmito nežiaducimi látkami. Touto problematikou sa zaoberá aj Liptovská vodárenská spoločnosť.

Súťaž buduje vzťah mládeže k vode a ochrane životného prostredia 

Za hlavného akcionára Liptovskej vodárenskej spoločnosti, mesto Liptovský Mikuláš, sa na vyhodnotení súťaže zúčastnil Ján Bonko, zástupca primátora. „Takáto súťaž buduje vzťah  mládeže nielen k vode, ale aj k životnému prostrediu. Je to veľmi dôležitý vzťah a je dobré, keď sa o svoje skúsenosti zo súťaže študenti podelia so svojimi rovesníkmi. Samozrejme, k ochrane životného prostredia neodmysliteľne patrí aj triedenie odpadu, ktoré mesto podporuje. Lebo hodnota životného prostredia je nevyčísliteľná,“ povedal viceprimátor.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.