Zákaznícka zóna
Dôležité

Vážení zákazníci, od 20. júla 2022 môžete opäť v zákazníckom centre využívať predĺžený stránkový deň v stredu do 16.30 hodiny.

Vodári počas opravy poruchy úplne presmerovali tok pitnej vody, aby neprerušili dodávku obyvateľom

[pridané: 09.11.2016]

Dispečeri vodární v Liptovskom Mikuláši zaznamenali minulý týždeň zvýšený odber vody na Nábreží Janka Kráľa aj hlásenie o vytekaní vody na trávnatej ploche vedľa hrádze rieky Váh. Zistili, že išlo o poruchu prívodného potrubia pitnej vody z Demänovskej Doliny do mesta.

„Z vodárenského zdroja v Demänovskej Doline zásobujeme pitnou vodou veľkú časť obyvateľov starého mesta, Ondrašovej, sídliska Nábrežie, osadu Hlboké, liptovskomikulášske poľnohospodárske družstvo a akvapark pri Trnovci. Ihneď sme začali hľadať spôsob, ako čo najrýchlejšie poruchu odstrániť tak, aby obmedzenie dodávky vody pocítilo čo najmenej ľudí,“ informoval Ing. Pavol Danek, vedúci strediska vodovodov Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS).

Na atypickú poruchu našli atypické riešenie

„Bola to atypická porucha, ktorá sa v praxi vyskytuje minimálne a našli sme aj atypické riešenie, ktoré v meste ešte nebolo vyskúšané, ale existovala pri ňom reálna šanca, že obyvatelia ani nepocítia, že opravujeme takú veľkú haváriu,“ povedal Ing. Marián Lesanský, generálny riaditeľ LVS s tým, že vodári počas opravy úplne presmerovali tok pitnej vody v meste. 

Keďže takýto spôsob vodári nemali vyskúšaný, informovali obyvateľov o možných odstávkach vody, ale nekonkretizovali, o ktoré časti mesta pôjde. „Nevedeli sme presne, ako zmena toku vody v potrubiach bude fungovať, ale považovali sme za potrebné odberateľov o tejto situácii informovať,“ vysvetlil výrobný riaditeľ LVS Ing. Tomáš Benikovský.

Do celého mesta tiekla voda z Liptovskej Porúbky

 „Prepojili sme časť mesta, ktorá by ostala bez vody, s potrubiami a vodojemom, z ktorých bežne zásobujeme sídlisko Podbreziny a mestskú časť Okoličné. Voda do takmer celého mesta teda v čase odstraňovania havárie tiekla z vodárenského zdroja v Liptovskej Porúbke,“ priblížil Pavol Danek.

Celý priebeh opravy bolo treba logisticky pripraviť.  Dispečeri museli vyriešiť napĺňanie vodojemu na Podbrezinách, aby z neho mohla LVS zásobovať celé mesto. Ďalší pracovníci zabezpečovali odstavovanie a prepájanie jednotlivých vetiev vodovodu. Iní zabezpečovali materiál, robili na samotnej oprave a výkopových prácach.

V ochrannom pásme vodovodu nesmú byť trvalé porasty

„Výkopové práce nám skomplikoval porast mladých smrekov. V ochrannom pásme verejného vodovodu zasadil stromčeky bez povolenia obyvateľ mesta. Keďže sa s ľuďmi snažíme vychádzať dobre, stromčeky sme zo zeme povyberali bez ich poškodenia,“ spomenul vedúci strediska vodovodov. Našťastie, tieto stromčeky boli ešte malé.  V prípade, že by šlo už o staršiu výsadbu a smreky by boli odrastenejšie, mohli by vzniknúť veľké škody a zdržanie vodárenských prác pri likvidácii havárie. 

LVS v tejto súvislosti pripomína obyvateľom, že v  ochrannom pásme verejných vodovodov podľa paragrafu 19, odseku 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je zakázané okrem iného aj vysádzať trvalé porasty.

„Pretože išlo o porušenie zákona, požiadame príslušný úrad o vydanie rozhodnutia na odstránenie celej výsadby z ochranného pásma,“ spresnil P. Danek.

Museli narušiť aj betónovú šachtu

Výkopové práce sa týkali odkrytia miesta havárie. Tú následne lokalizovali na kolene potrubia za uzatváracou armatúrou. Pracovníci LVS únavou materiálu poškodenú časť vypílili, za pomoci bagra ju vytiahli z výkopu a začali montovať nové časti potrubia. Počas opravy museli čiastočne narušiť aj betónovú šachtu, ktorú v dohľadnej dobe opravia.

Keď praskne hlavné prívodné potrubie, vodárenské spoločnosti musia odstavovať veľké častí území, ktoré zásobujú vodou. Liptovskomikulášski vodári dokázali poprepájať vybudované potrubia tak, aby ich využili na zásobovanie pitnou vodou z úplne inej strany. Takéto riešenie hľadali, aby nemuseli odstaviť od dodávky pitnej vody niekoľko tisícok obyvateľov mesta na celý deň. A podarilo sa im to.    

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.