Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Z kanalizácie robia nezodpovední ľudia smetisko

[pridané: 20.03.2017]

Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní. Každý, kto do kanalizácie vyhadzuje a splachuje odpad, by si mal uvedomiť dôsledky svojej činnosti.

Zvyšky jedál priťahujú potkany

 „Ľudia často nevedia, čo spôsobujú, keď splachujú veci, ktoré do kanalizácie nepatria. Napríklad, do toalety vyhodené zvyšky jedál, môžu kanalizáciu nielen upchať, hniť v nej, z čoho sa šíri nepríjemný zápach, ale najmä prilákať hlodavce a dôsledkom môže byť ich premnoženie. Jedlo treba zabaliť a vyhodiť do odpadkového koša, zemiakové šupky a odrezky zo zeleniny umiestniť medzi bioodpad,“ upozornil Ing. Peter Hán, vedúci strediska čistiarne odpadových vôd a kanalizácií Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš.

Do kanalizácie nepatria ani olej, tuk, masť z varenia. „Tuky sa v kanalizácii usadzujú na obvode a spôsobujú upchávanie priamo v kanalizačnej prípojke. Rovnako aj chemikálie, rozpúšťadlá, motorový olej a farby, ktoré sú vo vode takmer nerozpustné. Do kanalizácie nepatria ani lieky, injekčné striekačky, hygienické potreby, plienky,“ vysvetlil P. Hán

Lieky, chemikálie, farby, riedidlá

Často ľuďom ostanú nespotrebované lieky, kvapky, sirupy po dátume expirácie, ktoré spláchnu v toalete. Je to však vysoko nebezpečný odpad, ktorý patrí do špeciálnych zberných miest. Čistiarne odpadových vôd nie sú stavané na ich zneškodňovanie, preto hrozí riziko neprípustnej kontaminácie vody a pôdy. 

Podobne je to s chemikáliami, farbami, riedidlami, lepidlami. Čistenie odpadových vôd je založené na mechanicko-biologickom princípe a chemikálie spomaľujú biologické čistenie, lebo môžu spôsobiť usmrtenie mikroorganizmov v čistiarni a aj poškodiť kanalizáciu. Vypúšťaniu čistiacich a pracích prostriedkov, šampónov, mydiel z vane, práčky, alebo umývačky riadu sa nedá vyhnúť,  ale k šetreniu životného prostredia možno prispieť uprednostňovaním ekologických alternatív, ktorých je už na trhu dostatok.

Stavebný materiál, televízor aj mŕtva ovca

Niekedy je až nepochopiteľné, čoho všetkého sa obyvatelia zbavujú nezodpovedným spôsobom.  „Naši pracovníci nachádzajú v kanalizácii rôzne veci, ktoré tam ľudia nahádžu úmyselne. Sú to najmä posypové materiály z ciest, konáre stromov, skaly, stavebný materiál, rádiá, časti počítačov.  Našli však už aj mop, dlažobné kocky s rozmerom 25x25 centimetrov, kostru z bicykla či televízor alebo mŕtvu ovcu. O plastových fľašiach, handrách, vlhčených utierkach, hygienických potrebách, vatových tyčinkách či odpadkoch z domácností vo vreciach ani nehovoriac, pretože tie nachádzajú v kanalizácii pravidelne,“  vymenoval P. Hán.

Vyhadzovanie do kanalizácie vecí, ktoré do nej nepatria, vedú k zvýšeniu nákladov vodárenskej spoločnosti na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárií.  Obyvateľov zasa môže obťažovať zápach a nepríjemné hlodavce.

             Do verejnej kanalizácie sa nesmú vypúšťať odpadové vody, ktoré by mohli obsahovať:

látky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť prevádzky stokovej siete a miestneho obyvateľstva a ani látky spôsobujúce nadmerný zápach alebo možnosť vzniku infekcie, rádioaktivity, napr. chemikálie, rozpúšťadlá, umelé hnojivá

látky narušujúce materiály stokovej siete a objektov v kanalizácii, tuhé odpady, tvrdnúce látky, napr. stavebný materiál, sadra, tvrdnúce lepidlá, peny

látky spôsobujúce prevádzkové problémy prietoku v potrubiach a správnej funkcie čerpadiel a čerpacích staníc, napr.: rôzne sypké materiály, ropné materiály a tuky, predmety z dreva, drôty, plechy, stavebný odpad, komunálny odpad, plastové, textilné a gumové produkty, odpad zo záhrad, pokosená tráva, lístie, zvyšky jedál, kosti, hygienické vložky, jednorazové detské plienky, použité kondómy, chemikálie, farby, riedidlá, rozpúšťadlá, silné dezinfekčné prostriedky, hnojovka, močovka.

Čo urobiť, aby kanalizácia bola čistá a priechodná:

           → Uistite sa, že vo vašej kanalizácii skončí výlučne odpadová voda, ľudské výlučky a toaletný papier.

           → Sanitárne produkty, napr. hygienické vložky, tampóny, kondómy, hygienické utierky, plienky, do kanalizácie  nepatria. Zabaľte ich a dajte do smetného koša.

           → Tuky a masť po varení, ktoré chcete vyhodiť, nechajte vychladnúť a zabalené vyhoďte do smetného koša. Tuky, ktoré skončia v kanalizácii, sa usadzujú na obvode a spôsobujú upchávanie, už priamo v kanalizačnej prípojke. Olej zaneste na špeciálne zberné miesto.

          → Zvyšky jedla, napr. omáčky, cestoviny, polievky nevylievajte do kanalizácie.  Zabaľte ich a vyhoďte do smetného koša. Kuchynský odpad nie je odpadovou vodou a v prípade, že producent takýto odpad likviduje v kanalizácii, vystavuje kanalizáciu viacerým rizikám, medzi ktorými dominuje premnoženie hlodavcov či usadzovanie zvyškov (šupky, drvina) v kanalizačnej prípojke.

          → Chemikálie, rozpúšťadlá, motorový olej a farby sú vo vode takmer nerozpustné, usadzujú sa na obvode kanalizácie a spôsobujú upchávanie. Preto treba zabrániť úniku takýchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie. 

         → Lieky, injekčné striekačky, tabletky nesplachujte, ale odneste na špeciálne zberné miesta. 

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy vodovodného potrubia bude v stredu 1. 12. 2021 odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 12.00 hodiny na Ulici Pod Sitieňom v Demänovej. Za porozumenie ďakujeme.