Zákaznícka zóna
Dôležité

Vážení zákazníci, v zákazníckom centre môžete opäť využívať predĺžený stránkový deň v stredu do 16.30 hodiny.

Hranica medzi ocenenými prácami a ostatnými bola veľmi tenká

[pridané: 23.03.2017]

„Mám rád vodu a veľmi ma baví maľovanie,“ odpovedal osemročný Samuel Jakubčiak zo Základnej školy Janka kráľa v Liptovskom Mikuláši na otázku, prečo sa zapojil do súťaže. Rovnaký dôvod mala aj deväťročná Liliana Dutková a piatačka Veronika Králiková z tej istej školy. Šiestačka Veronika Spišiaková zo Základnej školy v Bobrovci pridala aj želanie: „Okrem toho, že rada kreslím, chcem, aby ľudia neznečisťovali vodu a prírodu.“

Podobne by odpovedali aj ďalšie desiatky malých výtvarníkov, ktorí vyjadrili svoj vzťah k vode prostredníctvom výtvarnej techniky.  Základné školy z okresu Liptovský Mikuláš do súťaže poslali viac ako stosedemdesiat výtvarných prác. 

Výtvarný prejav detí je spontánny

Práce hodnotila porota pod vedením predsedu Mgr. art. Róberta Močiliaka. Nechýbali kresby, maľby, koláže, komiksy, kombinácia viacerých výtvarných techník. 

„Pri hodnotení detských výtvarných prác je vždy ťažké vybrať len niekoľko najlepších, pretože výtvarný prejav detí je spontánny a každá práca je niečím zaujímavá. Nakoniec sme dospeli k výberu prác, ktoré sa od iných trochu líšili  formou, obsahom alebo precíznejším spracovaním. Rozdiely medzi ocenenými a ostatnými prácami boli však veľmi malé,“ zhodnotil Róbert Močiliak s tým, že dúfa, že úspech ich podnieti k ďalšej tvorbe.

Súťažilo vyše stosedemdesiat malých výtvarníkov

Generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti Ing. Marián Lesanský vyjadril potešenie, že téma vody zaujala a väčšina škôl z okresu sa súťaže zúčastnila. Poznamenal, že bolo milým prekvapením, keď sa počet súťažných prác viac ako zdvojnásobil oproti minulému roku. Zapojili sa do nej nielen základné školy v meste, ale aj v obciach, ktoré sú v pôsobnosti vodární. Potvrdil, že hranica medzi ocenenými prácami a ostatnými bola naozaj veľmi tenká. Generálny riaditeľ žiakom porozprával aj o význame vody.

„Často si neuvedomujeme, akú máme výhodu žiť v krajine, v ktorej je vody dostatok a máme ju k dispozícii kedykoľvek a v akomkoľvek množstve. Sú krajiny, v ktorých musia ľudia za vodou chodiť denne niekoľko kilometrov a pritom majú k dispozícii  denne len dva litre vody. Pre porovnanie - u nás je priemerná spotreba vody približne sedemdesiat litrov na osobu denne,“ pripomenul Marián Lesanský.

Povedal, že pitná voda v krajinách Európskej únie musí spĺňať prísne kritériá, a tak pri jej používaní  nehrozí zdravotné riziko. V niektorých krajinách, napríklad v Indii je síce vody dostatok, ale je taká znečistená, že v dôsledku jej používania vznikajú rôzne choroby.

Účasťou v súťaži vyjadrili vzťah k životnému prostrediu

Najväčším akcionárom Liptovskej vodárenskej spoločnosti je mesto Liptovský Mikuláš. Primátor Ing. Ján Blcháč, PhD. je zároveň predsedom dozornej rady spoločnosti. Vedeniu škôl, učiteľom aj žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili poďakoval a oceneným zablahoželal.

„Ak je to váš prvý diplom v tejto súťaži, dúfam, že v budúcnosti vám ich v budúcnosti pribudne viac. V súťaži ide nielen o výtvarnú stránku, ale aj o to, aby si už žiaci na základných školách uvedomili, že voda z vodovodu je bezpečná, zdravá a oveľa lacnejšia ako balené vody, z ktorých navyše vzniká aj odpad v podobe plastových fliaš. Preto treba zdroje vody chrániť a neznečisťovať ich,“ povedal Ján Blcháč.

Dodal, že je dobré, keď sa školy venujú aj aktivitám, ktoré prispievajú k environmentálnej výchove žiakov. „Aj zo súťažných obrázkov bolo zrejmé, že vám na životnom prostredí záleží a máte o jeho ochranu záujem,“ dodal.

Knižné ceny pre ocenených žiakov venoval Knižný klub Fragment a Klub mladých čitateľov Albatros. Poslaním obidvoch knižných klubov vydavateľstiev je priviesť deti späť k čítaniu a podpora čítania na základných školách.

Cieľom aktivít LVS pre žiakov a študentov je systematické budovanie pozitívneho vzťahu detí a mladých ľudí k ochrane vody, ktorá je dôležitou súčasťou životného prostredia a je nenahraditeľná pre všetky formy života na Zemi.  

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.