Zákaznícka zóna
Dôležité

Vážení zákazníci, v zákazníckom centre môžete opäť využívať predĺžený stránkový deň v stredu do 16.30 hodiny.

Literárnu súťaž o vode pre stredoškolákov vyhlásila Liptovská vodárenská spoločnosť druhýkrát

[pridané: 09.10.2017]

Cieľom súťaže je podnietiť záujem študentov o ochranu  životného prostredia, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je voda ako podmienka pre existenciu všetkých foriem života na Zemi.

Svoje skúsenosti a príbehy v súvislosti s vodou, individuálne pohľady na vodu, pocity týkajúce sa predstavy nedostatku pitnej vody v niektorých oblastiach sveta či vyjadrenie názoru na skutočnosť, ako chrániť vodu, aby na Slovensku bola dostupná ďalším generáciám, majú možnosť študenti vyjadriť prostredníctvom úvahy.

Súťažné práce bude hodnotiť porota, v ktorej budú  zástupcovia vedenia LVS, a. s., novinári a učitelia slovenského jazyka. Predsedníčkou poroty je spisovateľka a publicistka Dagmara Sarita Poliaková. Uzávierka súťaže je 24. novembra tohto roka.  Ocenených študentov a ich učiteľov pozve LVS, a. s., na slávnostné vyhodnotenie.

Výsledky súťaže a víťazné práce budú publikované na spisovateľkinom blogu a na stránke Liptovskej vodárenskej spoločnosti. Ich autori dostanú diplomy a knižné ceny.

Do súťaže môžu poslať úvahy o vode aj študenti, ktorí majú trvalý pobyt v regióne Liptov, ale študujú na stredných školách v iných okresoch.

„Liptovská vodárenská spoločnosť sa angažuje v projektoch na ochranu životného prostredia. K ochrane povrchových, podzemných vôd a životného prostredia sa snaží motivovať prostredníctvom osvety obyvateľov spádového regiónu a primárne žiakov základných a študentov stredných škôl,“ vyjadril sa Ing. Marián Lesanský, generálny riaditeľ spoločnosti.

Liptovská vodárenská spoločnosť v rámci osvety propaguje nevyhnutnosť ochrany podzemných a povrchových vôd a ochrany životného prostredia aj inými spôsobmi. Ďalším z nich sú exkurzie pre školy. Tento rok zatiaľ videlo zaujímavý kolobeh vody vo vodárenskej spoločnosti, ktorý je súčasťou nepretržitého kolobehu vody na Zemi, viac ako štyristo mladých ľudí.

Ako sa pripravuje pitná voda na spotrebu pre odberateľov si pozreli v úpravni vody v Demänovskej Doline. V čistiarni odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši (na fotografii) zasa spoznali technologicky zložitý proces odstraňovania nečistôt z použitej vody. Jeho výsledkom je vrátenie čistej vody späť do prírody, čím významne vplýva na kvalitu životného prostredia.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.