Zákaznícka zóna
Dôležité

Vážení zákazníci, od 20. júla 2022 môžete opäť v zákazníckom centre využívať predĺžený stránkový deň v stredu do 16.30 hodiny.

Mladí ľudia si uvedomujú dôležitosť ochrany vody

[pridané: 15.12.2017]

V súčasnosti je celosvetovým problémom čoraz väčšie znečistenie životného prostredia, preto je dôležité na jeho ochranu aj ochranu povrchových a podzemných zdrojov pitnej vody upozorňovať  študentov rôznymi formami.  Jednou z foriem je aj literárna súťaž, ktorej cieľom bolo poskytnúť študentom priestor na zamyslenie, čo pre ľudí a všetky formy života na Zemi znamená voda.                          

Nie všade je pitná voda samozrejmosť

 „Situácia, ktorá je na Slovensku v súvislosti s pitnou vodou nie je samozrejmá všade vo svete. Ľudia trpia jej nedostatkom v mnohých krajinách sveta. O to viac ma teší, že práve mladí ľudia sa zamýšľajú nad problematikou ochrany vody, a tým aj životného prostredia a vedia túto tému aj literárne  spracovať. Patrí im za to vďaka rovnako ako ich pedagógom, ktorí ich v tvorbe podporili a umožnili im zapojiť sa do súťaže,“ vyjadril sa Ing. Marián Lesanský, generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti na vyhodnotení II. ročníka literárnej súťaže na tému: Voda ako súčasť každodenného života. 

Voda si pamätá ako sa k nej ľudia správajú

Predsedníčka poroty Dagmara Sarita Poliaková zhodnotila súťažné práce. „Tento rok bola väčšina prác iná ako v prvom ročníku súťaže. Študenti tému spracovali viac vo forme príbehov. Za každým príbehom som videla človeka, ktorý vie narábať so slovom. Oslovili ma tiež literárne štylistické prostriedky, ktoré mladí ľudia použili aj to, ako vedia použiť priamu reč či svoje slová podporiť citátmi známych ľudí. Z prác bolo cítiť, že študenti si uvedomujú, obrazne povedané, že voda má pamäť, pretože si pamätá si, ako sa k nej ľudia správajú a vyjadrili to vo svojich prácach,“ povedala spisovateľka a publicistka. 

Okres patrí v odkanalizovaní medzi najlepšie na Slovensku

Predseda dozornej rady Liptovskej vodárenskej spoločnosti a primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., spomenul, že práca vodárov spočíva v úprave vody, jej dopravení k spotrebiteľom, následne treba použitú vodu odkanalizovať a doviesť do čistiarne odpadových vôd, kde prejde mechanickým a biologickým stupňom čistenia. Preto je potrebné, aby sa o týchto činnostiach v rámci osvety dozvedeli žiaci a študenti základných a stredných škôl aj prostredníctvom aktivít Liptovskej vodárenskej spoločnosti a dbali, aby ľudia povrchové a podzemné zdroje pitnej vody neznečisťovali a k prírodnému bohatstvu, ktoré máme, sa správali ohľaduplne.

„Z pohľadu legislatívy Európskej únie okres Liptovský Mikuláš už nepatrí medzi oprávnených žiadateľov finančných prostriedkov na budovanie kanalizácie, pretože všetky mestá a obce v regióne, ktoré majú nad dvetisíc obyvateľov, sú odkanalizované na minimálne osemdesiat percent, niektoré aj takmer stopercentne. Na Slovensku je to unikátny stav,“ poznamenal Marián Lesanský s tým, že Liptovská vodárenská spoločnosť distribuuje pitnú vodu na 17-tisíc odberných miest, pričom každý bytový dom sa počíta za jedno odberné miesto.   

Výsledky

Ťažko bolo vyberať najlepšie práce, lebo všetky boli niečím zaujímavé. Z textov bolo zrejmé, že mladí ľudia sa zamýšľajú nad tým, ako sa správať, aby sa voda pre našu krajinu nestala luxusom. Preto sa porota rozhodla okrem troch cien udeliť aj štyri čestné uznania. 

Výsledky súťaže:  1. Dominika Brotková, Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Liptovský Hrádok, 2. Eliška Kubešová, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš, 3. Samuel Adamík,  Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš.

Čestné uznania: Karolína Cabadajová, Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského Liptovský Mikuláš, Soňa Dobríková, Stredná odborná škola polytechnická Liptovský Mikuláš, Lucia Finiková, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš, Dominika Kustrová, Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.