Zákaznícka zóna
Dôležité

Vážení zákazníci, od 20. júla 2022 môžete opäť v zákazníckom centre využívať predĺžený stránkový deň v stredu do 16.30 hodiny.

Vyhlásenie Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš.

[pridané: 11.01.2018]

Situáciu zamestnanci LVS, a. s., monitorujú už dlhší čas, aby zistili presnú príčinu, čo zápach môže spôsobovať. Je predpoklad, že môže ísť o zmenu charakteru výroby v niektorom z priemyselných podnikov na území mesta, čo sa odrazilo takýmto spôsobom. Nedá sa celkom vylúčiť ani prítomnosť mechanickej prekážky v niektorej zo stôk, pretože zamestnanci pri čistení už zaznamenali v stokách aj cudzí stavebný materiál, ktorý bol pravdepodobne stavebným odpadom.

Monitorovanie a hľadanie presnej príčiny nie je celkom jednoduché, pretože v oblasti sú tri mestské stoky nachádzajúce sa v trojmetrovej hĺbke a jedna priemyselná v hĺbke 4,5 metra.  Zamestnanci ich  začali za pomoci špeciálnej techniky – tlakovosacích vozidiel – skúmať, pričom do konca týždňa by mali túto činnosť dokončiť.

Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že kritický úsek, kde sa zaznamenáva zvýšený zápach,  je z dopravného hľadiska veľmi frekventovaný. Preto LVS, a. s., musí  práce realizovať tak, aby pri nich plynulosť premávky  na dôležitom mestskom dopravnom uzle boli obmedzené čo najmenej.

V nadchádzajúcich dňoch bude LVS, a. s., pokračovať v prečisťovaní kanalizácie a realizovať ďalšie prijaté technické opatrenia na riešenie situácie. Do konca týždňa zamestnanci osadia na najkritickejšom vytipovanom mieste, ktorým je šachta v chodníku na okružnej križovatke,  pachový filter. Zároveň obnovia aj pachotesnosť  kanalizačných poklopov na priemyselnej stoke.

Situáciu sa LVS, a. s., snaží vyriešiť čo najskôr a ďakuje obyvateľom za pochopenie a trpezlivosť.      

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.