Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Rozbor vody zo studní aj súťaže budú súčasťou osláv Svetového dňa vody

[pridané: 14.03.2018]

Žiadanou službou zo strany obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš je bezplatný rozbor vody zo studní. Preto v rámci tohtoročného Svetového dňa vody Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS) vyhovie týmto žiadostiam a pre záujemcov bude robiť orientačný rozbor zameraný na: pH, vodivosť, tvrdosť, zákal, farbu, absorbanciu 254 nm, dusičnany, dusitany, amoniak, železo a mangán.

Záujemcovia o orientačný rozbor sa budú môcť prihlásiť telefonicky na čísle, ktoré nájdu v aktualitách na internetovej stránke spoločnosti. „Počas Svetového dňa vody, teda vo štvrtok 22. marca si záujemcovia môžu v našom akreditovanom laboratóriu telefonicky dohodnúť termín, kedy donesú vzorku vody zo studne na rozbor. Zároveň dostanú aj informáciu, akým spôsobom majú odobrať vzorku vody z lokálneho zdroja, z ktorého chcú získať výsledky orientačného rozboru,“ vysvetlil Ing. Tibor Burger, vedúci oddelenia kvality vody LVS s tým, že výsledky orientačného rozboru môžu  záujemcovia prekonzultovať s pracovníkmi laboratória.

Vodári a mladí umelci zo škôl

Svetový deň vody oslávia aj žiaci a študenti liptovskomikulášskych škôl. Na exkurzie do čistiarne odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši a do úpravne vody v Demänovskej Doline viac ako stovka žiakov zo základných škôl v okrese Liptovský Mikuláš.

Okrem exkurzií prejavujú základné školy záujem aj o výtvarnú súťaž s názvom Voda pre život. Do III. ročníka súťaže poslalo svoje výtvarné práce 160 žiakov.

Vodári a mladí futbalisti

V rámci osláv Svetového dňa vody budú hrať žiaci vo veku 8 až 11 rokov aj futbal. LVS sa zapojila do aktivity, pri ktorej  sa deti nielen venujú pohybu, ale niečo sa aj dozvedia. Dušan Matejka, organizuje medzinárodný  mládežnícky futbalový turnaj s názvom O pohár vody. LVS  počas turnaja účastníkom a fanúšikom priblíži význam vody, potrebu ochrany jej povrchových a podzemných zdrojov a spôsob, akým sa pitná voda dostáva do domácností.

 „Vodu ako životný zdroj oslávime 25. marca v Liptov Aréne v Liptovskom Mikuláši na medzinárodnom mládežníckom futbalovom turnaji Pohár vody 2018 v kategóriách U8, U9, U10, WU11. Malí vodníci z 24 družín budú súťažiť za čistú vodu,“ povedal Dušan Matejka. 

„Myslím si, že civilizácia, ľudstvo, dospeláci sme nabrali veľmi zlý smer svojej existencie. Veľkú nádej musíme preto vkladať do detí a ukázať im dôležitosť súladu človeka s prírodou a vodou. Deti sú vnímavé na správne hodnoty. Pre nich je voda živá, ale hlavne vzácna,“  povedal D. Matejka.

Ing. Marián Lesanský, generálny riaditeľ LVS, potvrdil potrebu organizovať podujatia pre deti a mládež: „Prostredníctvom mladých ľudí vplývať aj na ich rodičov a vysvetľovať, že je dôležité zachovať naše zatiaľ dostatočné zdroje pitnej vody čisté.  Spätná väzba a záujem o akcie, ktoré LVS robí, nám dávajú nádej, že naša snaha hádam nie je zbytočná.“

 

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy vodovodného potrubia bude v stredu 1. 12. 2021 odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 12.00 hodiny na Ulici Pod Sitieňom v Demänovej. Za porozumenie ďakujeme.