Zákaznícka zóna

Ďalšia etapa rekonštrukcie Dovalovskej cesty sa začne už onedlho

[pridané: 03.04.2018]

„Rekonštrukčné práce tejto etapy budú pozostávať z umiestnenia kanalizačných poklopov a vodovodných uzáverov do požadovanej úrovne,“ informoval Ing. Tomáš Benikovský, výrobný riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti s tým, že táto etapa bola naplánovaná pred samotnou rekonštrukciou ulice v minulom roku v súlade s trendami, ktoré sú bežné v zahraničí.

V telese cesty, ktorú miestni poznajú aj pod názvom Dovalovská cesta, sú uložené všetky siete, vrátane vodárenskej a kanalizačnej. Umiestnenie kanalizačných poklopov a vodovodných uzáverov v rovnakej výške ako je miestna komunikácia je dôležité z prevádzkových dôvodov - najmä pri pravidelných kontrolách stavu kanalizácie alebo pri poruchách vodovodných prípojok, aby bolo možné odstaviť vodu pri poruche pred danou nehnuteľnosťou.   

„Pri rekonštrukcii, s ktorou začneme po 15. apríli pôjde o štandardnú technológiu, ktorá má zabezpečiť lepšie prepojenie existujúceho nového asfaltu s vodárenskými časťami. Aby sme zabezpečili čo najväčšiu profesionalitu prác a v čo najmenšej možnej miere obmedzili dopravu na ceste, budeme s rekonštrukciou postupovať po častiach,“ vysvetlil T. Benikovský.

Rekonštrukcia by mala trvať tri týždne, jej plánovaný čas však môže narušiť nepriaznivé počasie. Napriek tomu, že vodári majú v úmysle čo najmenej ovplyvniť plynulosť premávky na frekventovanej ceste, žiadajú vodičov aj domácich obyvateľov o pochopenie a trpezlivosť počas vykonávania prác. 

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.