Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Ďalšia etapa rekonštrukcie Dovalovskej cesty sa začne už onedlho

[pridané: 03.04.2018]

„Rekonštrukčné práce tejto etapy budú pozostávať z umiestnenia kanalizačných poklopov a vodovodných uzáverov do požadovanej úrovne,“ informoval Ing. Tomáš Benikovský, výrobný riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti s tým, že táto etapa bola naplánovaná pred samotnou rekonštrukciou ulice v minulom roku v súlade s trendami, ktoré sú bežné v zahraničí.

V telese cesty, ktorú miestni poznajú aj pod názvom Dovalovská cesta, sú uložené všetky siete, vrátane vodárenskej a kanalizačnej. Umiestnenie kanalizačných poklopov a vodovodných uzáverov v rovnakej výške ako je miestna komunikácia je dôležité z prevádzkových dôvodov - najmä pri pravidelných kontrolách stavu kanalizácie alebo pri poruchách vodovodných prípojok, aby bolo možné odstaviť vodu pri poruche pred danou nehnuteľnosťou.   

„Pri rekonštrukcii, s ktorou začneme po 15. apríli pôjde o štandardnú technológiu, ktorá má zabezpečiť lepšie prepojenie existujúceho nového asfaltu s vodárenskými časťami. Aby sme zabezpečili čo najväčšiu profesionalitu prác a v čo najmenšej možnej miere obmedzili dopravu na ceste, budeme s rekonštrukciou postupovať po častiach,“ vysvetlil T. Benikovský.

Rekonštrukcia by mala trvať tri týždne, jej plánovaný čas však môže narušiť nepriaznivé počasie. Napriek tomu, že vodári majú v úmysle čo najmenej ovplyvniť plynulosť premávky na frekventovanej ceste, žiadajú vodičov aj domácich obyvateľov o pochopenie a trpezlivosť počas vykonávania prác. 

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy vodovodného potrubia bude v stredu 1. 12. 2021 odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 12.00 hodiny na Ulici Pod Sitieňom v Demänovej. Za porozumenie ďakujeme.