Zákaznícka zóna
Dôležité

Vážení zákazníci, v zákazníckom centre môžete opäť využívať predĺžený stránkový deň v stredu do 16.30 hodiny.

Kapacita úpravne je dvojnásobná, vody je dostatok pre každého

[pridané: 13.04.2018]

„Zdroje vody v Demänovskej Doline sú dostatočné a turizmus negatívne neovplyvní dodávky pitnej vody do domácností. Prakticky so všetkými väčšími „hráčmi“ v oblasti turistického ruchu sme v kontakte a vzájomné vzťahy sú vysoko korektné. Naozaj sa nikto nemusí obávať, že by za bežného prevádzkového stavu ostal bez vody,“ ubezpečil Ing. Marián Lesanský, generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS).

Vodári sa ku všetkým stavbám vyjadrujú

Dodal, že v súlade so stavebným zákonom a ďalšími súvisiacimi legislatívnymi predpismi sa vodárenská spoločnosť vyjadruje ku každej stavbe, ktorá sa na území jej pôsobnosti realizuje.

„Vodárenské spoločnosti zasa o odoberanom množstve vody rokujú so správcom toku, teda Slovenským vodohospodárskym podnikom. Oblasť týkajúca sa pitnej vody je na Slovensku veľmi dobre regulovaná a spravovaná,“ vysvetlil M. Lesanský.

Intenzifikáciou úpravne zvýšili bezpečnosť zásobovania

Kým sa voda z vodárenského zdroja dostane k spotrebiteľom, prejde dlhú cestu. Cez úpravňu vody, čerpacie stanice, vodojemy a vodovodnú sieť až do domov a bytov. 

„Donedávna slabším článkom na ceste pitnej vody zo zdroja Zadná voda v Demänovskej Doline bola už technicky a morálne zastaraná úpravňa vody. Aby sme zvýšili bezpečnosť zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a súčasne reagovali na zvyšujúci sa počet návštevníkov Demänovskej Doliny, úpravňu sme zintenzifikovali, nainštalovali modernú technológiu, pribudli do nej nové filtre, ktoré dokážu oveľa lepšie reagovať na situáciu, ktorá môže vzniknúť na zdroji vody,“ poznamenal M. Lesanský s tým, že pôvodná kapacita sa z 15 litrov vody za sekundu zvýšila na 30 litrov za sekundu.  Investícia do intenzifikácie úpravne vody si vyžiadala vyše 500-tisíc eur.

LVS využíva 57 vodných zdrojov, z toho v Demänovskej Doline sú dva významné. „Okrem Zadnej vody aj Vyvieranie. Vysokohorské toky sú pre vodárenské spoločnosti veľmi výhodné, pretože nie je v nich takmer žiadne znečistenie  od ľudí, obsahujú len prirodzené súčasti – ihličie, šišky, naplavenú kôru. Preto takúto vodu nie je potrebné nejakým chemickým spôsobom upravovať,“ informoval Ing. Tomáš Benikovský, výrobný riaditeľ LVS.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.