Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Kapacita úpravne je dvojnásobná, vody je dostatok pre každého

[pridané: 13.04.2018]

„Zdroje vody v Demänovskej Doline sú dostatočné a turizmus negatívne neovplyvní dodávky pitnej vody do domácností. Prakticky so všetkými väčšími „hráčmi“ v oblasti turistického ruchu sme v kontakte a vzájomné vzťahy sú vysoko korektné. Naozaj sa nikto nemusí obávať, že by za bežného prevádzkového stavu ostal bez vody,“ ubezpečil Ing. Marián Lesanský, generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS).

Vodári sa ku všetkým stavbám vyjadrujú

Dodal, že v súlade so stavebným zákonom a ďalšími súvisiacimi legislatívnymi predpismi sa vodárenská spoločnosť vyjadruje ku každej stavbe, ktorá sa na území jej pôsobnosti realizuje.

„Vodárenské spoločnosti zasa o odoberanom množstve vody rokujú so správcom toku, teda Slovenským vodohospodárskym podnikom. Oblasť týkajúca sa pitnej vody je na Slovensku veľmi dobre regulovaná a spravovaná,“ vysvetlil M. Lesanský.

Intenzifikáciou úpravne zvýšili bezpečnosť zásobovania

Kým sa voda z vodárenského zdroja dostane k spotrebiteľom, prejde dlhú cestu. Cez úpravňu vody, čerpacie stanice, vodojemy a vodovodnú sieť až do domov a bytov. 

„Donedávna slabším článkom na ceste pitnej vody zo zdroja Zadná voda v Demänovskej Doline bola už technicky a morálne zastaraná úpravňa vody. Aby sme zvýšili bezpečnosť zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a súčasne reagovali na zvyšujúci sa počet návštevníkov Demänovskej Doliny, úpravňu sme zintenzifikovali, nainštalovali modernú technológiu, pribudli do nej nové filtre, ktoré dokážu oveľa lepšie reagovať na situáciu, ktorá môže vzniknúť na zdroji vody,“ poznamenal M. Lesanský s tým, že pôvodná kapacita sa z 15 litrov vody za sekundu zvýšila na 30 litrov za sekundu.  Investícia do intenzifikácie úpravne vody si vyžiadala vyše 500-tisíc eur.

LVS využíva 57 vodných zdrojov, z toho v Demänovskej Doline sú dva významné. „Okrem Zadnej vody aj Vyvieranie. Vysokohorské toky sú pre vodárenské spoločnosti veľmi výhodné, pretože nie je v nich takmer žiadne znečistenie  od ľudí, obsahujú len prirodzené súčasti – ihličie, šišky, naplavenú kôru. Preto takúto vodu nie je potrebné nejakým chemickým spôsobom upravovať,“ informoval Ing. Tomáš Benikovský, výrobný riaditeľ LVS.

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy vodovodného potrubia bude v stredu 1. 12. 2021 odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 12.00 hodiny na Ulici Pod Sitieňom v Demänovej. Za porozumenie ďakujeme.