Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Skoro tretina vzoriek vody nevyhovela v základných fyzikálno-chemických ukazovateľoch

[pridané: 30.05.2018]

„Ani vyhovujúce výsledky v ukazovateľoch dusičnany a dusitany nie sú dostatočné na preukázanie, či je voda z individuálneho zdroja pitná a zdravotne bezpečná. Na takéto posúdenie je potrebné vykonať analýzu ďalších mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov v rozsahu minimálneho rozboru vody, ktorý stanovuje vyhláška ministerstva zdravotníctva. V nej sú ustanovené podrobnosti o kvalite pitnej vody a jej kontrole,“ upozornil Ing. Tibor Burger, vedúci oddelenia kvality vody LVS.

Zisťovali hodnoty najčastejšie závadných ukazovateľov

Aj z tohto dôvodu sa liptovskomikulášski vodári rozhodli tento rok poskytnúť záujemcom posúdenie kvality vody v studni nielen na dusičnany a dusitany. Cieľom bezplatného rozboru bolo odpovedať na otázku, či voda zo studne nevykazuje nadlimitné hodnoty najčastejšie závadných ukazovateľov.

K dusičnanom a dusitanom preto pridali analýzu na pH, vodivosť, tvrdosť, zákal, farbu, absorbanciu 254 nm, amoniak, železo a mangán. Časovo aj finančne boli rozbory náročnejšie, tak kapacitu  obmedzili a vyšli v ústrety šiestim desiatkam záujemcov.

 

„Podľa príslušnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva o kvalite pitnej vody vyhovelo 42 vzoriek čo predstavuje 70 percent z celkového počtu. Zvyšných 18 vzoriek, teda 30 percent nevyhovelo v ukazovateľoch vodivosť, farba, zákal, amoniak, železo, mangán a dusičnany. Zlý technický stav studne a jej sezónne využívanie má na začiatku sezónneho čerpania za následok nevyhovujúce senzorické vlastnosti spôsobené koróziou a nedostatočným odčerpaním vody. Takých vzoriek bolo 6, čo je 10 percent z celkového počtu,“ zhodnotil Tibor Burger.

Poznamenal, že zvyšných 12 vzoriek malo prekročené anorganické ukazovatele, čo môže byť spôsobené geologickým podložím a (alebo) sekundárnou kontamináciou vody bližšie neidentifikovaným zdrojom.

Nízka alebo vyššia tvrdosť nepredstavujú zdravotné riziká  

„V našom regióne len jedna vzorka zo šesťdesiatich, teda 1,7 percenta mala prekročené dusičnany nad najvyššiu medznú hodnotu 50 miligramov na liter. Pre porovnanie – vo výsledkoch z oblasti západného Slovenska, ktoré uverejnil Úrad verejného zdravotníctva, zaznamenali prekročenie až v 23 percentách vzoriek. Potravinový kódex Slovenskej republiky určuje pre stolovú a dojčenskú vodu limit dusičnanov 10 miligramov na liter. Tento limit prekročilo 24 vzoriek, čo je 40 percent,“ pripomenul vedúci oddelenia kvality vody.

Aké sú výsledky vzhľadom na tvrdosť vody? „Celková tvrdosť vody ôsmich vzoriek vody bola nižšia a troch vzoriek vyššia ako odporúčané hodnoty 1,1 až 5 milimólu na liter (mmol/l). Je to dané rôznorodosťou geologického podložia vplývajúceho na kvalitu podzemných vôd v oblasti Liptova. Nízka či vysoká tvrdosť vody predstavuje skôr technický problém. Pri vyváženej strave nepredstavuje  žiadne zdravotné riziko,“ povedal Tibor Burger.

Majitelia studní by však podľa neho mali venovať  kontrole kvality vody oveľa väčšiu pozornosť, pretože takmer každá tretia vzorka nevyhovela len v základných fyzikálno-chemických ukazovateľoch. V prípade mikrobiologického rozboru vody by mohli byť výsledky ešte nepriaznivejšie. 

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy vodovodného potrubia bude v stredu 1. 12. 2021 odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 12.00 hodiny na Ulici Pod Sitieňom v Demänovej. Za porozumenie ďakujeme.