Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

O kvalitu vody sa majitelia studní nestarajú ako treba, vyplynulo z prieskumu

[pridané: 05.06.2018]

Z prieskumu a ankety na vzorke šesťdesiatich majiteľov vlastných studní v okrese Liptovský Mikuláš, ktoré robila Liptovská vodárenská spoločnosť, vyplynulo, že sa o kvalitu svojich individuálnych zdrojov pitnej vody starajú ich majitelia nedostatočne alebo dokonca vôbec.

„Cieľom našej aktivity bolo, že sme chceli prostredníctvom osobného stretnutia alebo telefonickej konzultácie informovať majiteľov o legislatívnom rámci prevádzky vlastných studní, hygienickom zabezpečení vody z týchto zdrojov, starostlivosti o studne a potrebe pravidelných analýz v prípade, že  vodu používajú ako pitnú. Pridanou hodnotou pre nás mal byť aj približný obraz o kvalite vody v studniach a spôsobe ich využívania,“ vyjadril sa Ing. Tibor Burger, vedúci oddelenia kvality vody Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS).

„Keďže mnohí majitelia studní sú aj našimi zákazníkmi a chceli by používať vodu z vlastnej studne vo svojej domácnosti, napríklad ako úžitkovú, považovali sme za dôležité ich upozorniť na podmienky takéhoto používania. Teda na zákaz mimozmluvného vypúšťania vody z vlastnej studne do verejnej kanalizácie a tiež zákaz vzájomného prepojenia vnútorných rozvodov napojených na verejný vodovod s rozvodmi vlastnej studne pre možnú kontamináciu vody vo verejnom vodovode,“ dodal Tibor Burger.

Dôležitou informáciou podľa slov vedúceho oddelenia kvality vody je aj legislatívna požiadavka schválenia projektu a kolaudácie vlastnej studne ako vodnej stavby a schválenie odberu podzemnej vody pokiaľ má byť voda čerpaná zariadením ako je domáca vodáreň.

Spôsoby využívania studní a informovanosť obyvateľov

„Z anketového prieskumu vyplynulo, že hygienické zabezpečenie pitnej vody z vlastných studní nie je dostatočné. Z dvadsiatich majiteľov studní, ktorí využívajú vodu ako zdroj pitnej vody, si ju kontinuálne dezinfikujú len dvaja a ďalší len sporadicky, ak vôbec. Na druhej strane len jeden z týchto všetkých si zabezpečuje pravidelný mikrobiologický rozbor. Ostatní si ho urobili len v dávnejšej minulosti alebo vôbec nie. Takýto prístup majiteľov studní predstavuje pre nich a ich rodiny zdravotné riziko,“ upozornil Tibor Burger s tým, že pre komplexné posúdenie či je voda pitná, je potrebný minimálny rozbor vody. Mal by sa vykonávať aspoň 1-2-krát ročne. Pokiaľ sú výsledky opakovane vyhovujúce, je možné obdobie medzi analýzami predĺžiť.

„Bezpečná pitná voda je hygienicky zabezpečená dezinfekciou. Dezinfekcia nie je povinná avšak k vylúčeniu jej potreby je nevyhnutné dlhodobejšie opakované sledovanie mikrobiologických ukazovateľov v rôznych ročných obdobiach a rôznych hydrometeorologických podmienkach, napríklad v daždivom a suchom období, počas topenia snehu,“ pripomenul Tibor Burger.

 

 

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy vodovodného potrubia bude v stredu 1. 12. 2021 odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 12.00 hodiny na Ulici Pod Sitieňom v Demänovej. Za porozumenie ďakujeme.