Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Cena za dlhoročný rozvoj vodného hospodárstva v priemysle pre LVS, a. s.

[pridané: 20.11.2018]

Na konferencii s polstoročnou tradíciou sa odborníci vo vodohospodárskej oblasti venovali nielen legislatívnym zmenám vo vodohospodárstve, prejavom a dôsledkom klimatických zmien na Slovensku, aktuálnemu stavu v odvádzaní a čistení  komunálnych a priemyselných odpadových vôd na Slovensku, ale aj konkrétnym témam z regiónov, z liptovského napríklad vývoju Spoločnej čistiarne odpadových vôd Hrboltová.

Okrem odborných tém bolo v programe aj odovzdávanie ocenení pri príležitosti 50. výročia konferencie a 65. výročia založenia KZEI Stavebnej fakulty STU. Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš odovzdali cenu za dlhoročný rozvoj vodného hospodárstva v priemysle. Prevzal ju generálny riaditeľ Ing. Marián Lesanský rovnako ako Pamätnú medailu od KZEI Stavebnej fakulty STU. Ako absolvent Chemicko-technologickej fakulty STU v Bratislave Marián Lesanský istý čas pôsobil na katedre.

Spolupráca LVS so Stavebnou fakultou STU je podľa slov generálneho riaditeľa nadštandardná aj v súčasnosti. „Od sponzorovania učebníc a iných aktivít katedry,  cez exkurzie na našich objektoch pre študentov, až po participáciu našich zamestnancov pri výuke ako konzultantov diplomových prác či členstve v štátnicových komisiách. Dlhodobá je aj spolupráca  v oblasti výskumu,“ dodal Marián Lesanský.

Jubilejná 50. konferencia vodohospodárov v priemysle pod záštitou Lászlóa Sólymosa, podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Slovenskej republiky, sa uskutočnila v dňoch  12. až 14. novembra vo Vyhniach.

 

 

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy vodovodného potrubia bude v stredu 1. 12. 2021 odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 12.00 hodiny na Ulici Pod Sitieňom v Demänovej. Za porozumenie ďakujeme.