Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Vodári upravili záchyt na vodnom zdroji Zadná voda

[pridané: 12.11.2019]

Vodárenské spoločnosti využívajú vysokohorské toky ako vodné zdroje, pretože v nich nie je takmer žiadne znečistenie okrem prírodných súčastí akými sú, napríklad ihličie, či naplavená pôda a kôra stromov. Takúto vodu preto netreba upravovať chemickým spôsobom.    

      V Demänovskej Doline sú dva takéto významné vodné zdroje, ktoré využíva Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS). „Ide o zdroje Zadná voda a Vyvieranie.  V súčasnosti sme dokončili stavbu na záchyte zdroja Zadná voda, ktorá má vyriešiť  prevádzkové problémy vyskytujúce sa na pôvodnom záchyte,“ informoval Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ LVS.

       „Starý objekt bolo potrebné upraviť z dôvodu, aby bola zabezpečená potrebná hĺbka pre odber takzvanej surovej vody do úpravne vody v Jasnej. Zároveň sa úpravou zvýšila ochrana objektu pred povodňami,“ ozrejmil Ing. Tomáš Benikovský, výrobný riaditeľ LVS.

     Pripomenul, že mnohí si ešte pamätajú, napríklad na veľké povodne v Liptovskom regióne koncom apríla a začiatkom mája v roku 2017. Vtedy sa prejavila zvýšená hladina riečky Demänovky aj na vodnom zdroji Zadná voda,  záchyt zanieslo naplaveninami dreva, konárov a nánosom štrku a piesku, cez ktorý už voda nebola schopná dostať sa do potrubia vedúceho do úpravne pitnej vody. „Upravením záchytu chceme  predchádzať aj takýmto situáciám,“ dodal výrobný riaditeľ.

     LVS už vlani zintenzifikovala úpravňu vody pre zdroj Zadná voda, ktorá bola na aktuálne pomery technologicky zastaraná, a tak predstavovala slabší článok na ceste vody zo zdroja Zadná voda k spotrebiteľom. „V úpravni sme nainštalovali modernú technológiu aj s novými filtrami, ktoré dokážu oveľa lepšie reagovať na situáciu, ktorá môže vzniknúť na zdroji vody,“ dodal T. Benikovský.

     Aj takýmito spôsobmi, ako za posledné obdobie na vodnom zdroji Zadná voda, liptovskomikulášski vodári zvyšujú bezpečnosť zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a tiež reagujú na zvyšujúci sa počet turistov v  Demänovskej Doline.

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy vodovodného potrubia bude v stredu 1. 12. 2021 odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 12.00 hodiny na Ulici Pod Sitieňom v Demänovej. Za porozumenie ďakujeme.