Zákaznícka zóna
Dôležité

Vážení zákazníci, od 20. júla 2022 môžete opäť v zákazníckom centre využívať predĺžený stránkový deň v stredu do 16.30 hodiny.

Vodári upravili záchyt na vodnom zdroji Zadná voda

[pridané: 12.11.2019]

Vodárenské spoločnosti využívajú vysokohorské toky ako vodné zdroje, pretože v nich nie je takmer žiadne znečistenie okrem prírodných súčastí akými sú, napríklad ihličie, či naplavená pôda a kôra stromov. Takúto vodu preto netreba upravovať chemickým spôsobom.    

      V Demänovskej Doline sú dva takéto významné vodné zdroje, ktoré využíva Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS). „Ide o zdroje Zadná voda a Vyvieranie.  V súčasnosti sme dokončili stavbu na záchyte zdroja Zadná voda, ktorá má vyriešiť  prevádzkové problémy vyskytujúce sa na pôvodnom záchyte,“ informoval Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ LVS.

       „Starý objekt bolo potrebné upraviť z dôvodu, aby bola zabezpečená potrebná hĺbka pre odber takzvanej surovej vody do úpravne vody v Jasnej. Zároveň sa úpravou zvýšila ochrana objektu pred povodňami,“ ozrejmil Ing. Tomáš Benikovský, výrobný riaditeľ LVS.

     Pripomenul, že mnohí si ešte pamätajú, napríklad na veľké povodne v Liptovskom regióne koncom apríla a začiatkom mája v roku 2017. Vtedy sa prejavila zvýšená hladina riečky Demänovky aj na vodnom zdroji Zadná voda,  záchyt zanieslo naplaveninami dreva, konárov a nánosom štrku a piesku, cez ktorý už voda nebola schopná dostať sa do potrubia vedúceho do úpravne pitnej vody. „Upravením záchytu chceme  predchádzať aj takýmto situáciám,“ dodal výrobný riaditeľ.

     LVS už vlani zintenzifikovala úpravňu vody pre zdroj Zadná voda, ktorá bola na aktuálne pomery technologicky zastaraná, a tak predstavovala slabší článok na ceste vody zo zdroja Zadná voda k spotrebiteľom. „V úpravni sme nainštalovali modernú technológiu aj s novými filtrami, ktoré dokážu oveľa lepšie reagovať na situáciu, ktorá môže vzniknúť na zdroji vody,“ dodal T. Benikovský.

     Aj takýmito spôsobmi, ako za posledné obdobie na vodnom zdroji Zadná voda, liptovskomikulášski vodári zvyšujú bezpečnosť zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a tiež reagujú na zvyšujúci sa počet turistov v  Demänovskej Doline.

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.