Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Obnovenie kvality pitnej vody po prerušení spotreby

[pridané: 14.05.2020]

„V rámci opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, keď vláda SR nariadila pozatváranie škôl, reštaurácií, hotelov a iných ubytovacích zariadení, nákupných centier, obchodov, fitnescentier, kaderníctiev a iných prevádzok, v budovách týchto inštitúcií došlo k čiastočnému zníženiu alebo úplnému prerušeniu spotreby pitnej vody. Aktuálne v čase uvoľňovania mimoriadnych opatrení a postupného otvárania prevádzok by majitelia nehnuteľností mali venovať pozornosť aj vodovodu, v ktorom voda stála dlhší čas,“ upozornil Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (LVS), Liptovský Mikuláš.        

     „Treba pripomenúť, že vodárenská spoločnosť nesie zodpovednosť za kvalitu pitnej vody vo verejnej vodovodnej sieti v mieste napojenia vodovodnej prípojky. Za stav vnútorných rozvodov a možnej zníženej kvality vody v dôsledku nesprávnej starostlivosti o prípojku je už zodpovedný majiteľ nehnuteľnosti,“ informoval Ing. Tomáš Benikovský, výrobný riaditeľ.    

     Preto vodári pripomínajú, že v nehnuteľnostiach, v ktorých sa dlhší čas voda nepúšťala a stála vo vnútorných rozvodoch, môže byť jej kvalita znížená práve z dôvodu jej stagnácie v potrubí.  „Zjednodušene môžeme povedať, že v takom prípade voda nie je čerstvá, prípadne sa v nej počas státia mohli udiať zmeny, ktoré nemusia ohrozovať zdravie, ale kvalitu vody zhoršujú, pretože voda nie je chemicky čistá tekutina,“ vysvetlil T. Benikovský s tým, že zabezpečiť, aby z vodovodu  opäť tiekla kvalitná čerstvá voda, je veľmi jednoduché. Odporúča  predtým, ako majitelia budov opäť spustia svoje prevádzky, prepláchnuť vnútorné rozvody vodovodu prúdom vody z vodovodu niekoľko minút, aby sa všetka odstáta voda v potrubí vymenila.

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy vodovodného potrubia bude v stredu 1. 12. 2021 odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 12.00 hodiny na Ulici Pod Sitieňom v Demänovej. Za porozumenie ďakujeme.