Zákaznícka zóna
Dôležité

Vážení zákazníci, v zákazníckom centre môžete opäť využívať predĺžený stránkový deň v stredu do 16.30 hodiny.

Zapojiť sa do súťaže školy nezastavila ani pandémia

[pridané: 26.04.2021]

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., významne prispieva k ochrane povrchových a podzemných zdrojov vody. Vedeniu spoločnosti záleží na čistom životnom prostredí, preto do svojich aktivít zapája aj deti a mládež s cieľom viesť ich k ochrane životného prostredia.

Medzi takéto aktivity patrí aj každoročná súťaž pre základné školy pri príležitosti Svetového dňa vody. Žiaci majú možnosť v rámci súťaže vyjadriť textom alebo výtvarným spracovaním svoj vzťah k nenahraditeľnej tekutine, akou je voda.
     „Tohtoročný Svetový deň vody  sa niesol v znamení témy: Čo pre Teba znamená voda. Samozrejme, pre každého človeka môže znamenať iné, ale pre všetkých ľudí na svete znamená len jedno, a to najdôležitejšie - život. Pretože, ak človek vydrží bez jedla niekoľko týždňov, bez vody prežije len päť až desať dní. A nielen ľudia nevyhnutne k životu potrebujú vodu. Nezaobídu sa bez nej ani zvieratá a rastliny,“ povedal Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (LVS), Liptovský Mikuláš s tým, že ho veľmi teší, keď si túto skutočnosť uvedomujú už aj žiaci základných škôl. Bolo to cítiť z výtvarných prác žiakov, básní aj próz, ktoré školy do súťaže poslali.
     „Tento ročník bol prvý, ktorý prekročil hranice regiónu v pôsobnosti LVS. Do súťaže sa tentoraz zapojili školy z rôznych miest a obcí  Slovenska. Presvedčili sme sa, že v našej krajine, kde máme ešte stále dostatok vody, žijú talentovaní žiaci, ktorí si uvedomujú, že to tak nemusí ostať navždy. Máme tiež dobrých pedagógov, ktorí  žiakov v tomto smere správne vedú a podporujú v nich zodpovednosť za stav životného prostredia, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je voda -  jej podzemné a povrchové zdroje,“ vyjadril sa Matej Géci.
     Každá jedna kresba, báseň aj próza boli zaujímavé a originálne. Nebolo jednoduché vybrať spomedzi desiatok obrázkov a textov tie najlepšie. Ocenenie by si zaslúžili všetky. „Je to súťaž, napokon sme teda vybrať museli. Zamerali sme sa pritom na originalitu, náročnosť spracovania a hlbší zmysel výtvarne či literárne spracovanej myšlienky. Všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili, patrí veľké poďakovanie. Najmä v tomto ročníku súťaže, keď mnohé školy  mali pre pandémiu dištančné vzdelávanie a napriek takej situácii sa rozhodli si spolu s LVS a mnohými ďalšími organizáciami a inštitúciami na celom svete pripomenúť význam čoraz vzácnejšej vody,“  dodal Matej Géci.

Vyhodnotenie súťaže:

Výtvarná kategória ročníkov 1. -  4.
1. miesto za kresbu s názvom Voda je život získala deväťročná žiačka Základnej školy F. E. Scherera v Piešťanoch.
2. miesto za prácu s názvom Znečistenie vo vode patrí žiačke 4. ročníka zo Základnej školy na Martinskej ulici v Žiline.
3. miesto si za obrázok s názvom Prší, prší vykreslila prváčka zo Základnej školy vo Východnej.

 Výtvarná kategória ročníkov 5. – 9.  
1. miesto za kresbu s názvom Každý potrebuje vodu získala deviatačka zo Spojenej školy internátnej v Bytči.
2. miesto za obrázok s názvom Smäd získala piatačka so Základnej školy M. Janošku v Liptovskom Mikuláši.
3. miesto za Kvapku pripadlo šiestačke zo Základnej školy Márie Rázusovej - Martákovej v Liptovskom Mikuláši.

Próza
1. miesto za príbeh o Planéte bez vody - štvrtáci zo Základnej školy Zákopčie.
2. miesto za Nečakanú príhodu - žiačka 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Okoličianska v Liptovskom Mikuláši.
3. miesto za príbeh Voda - žiak 7. ročníka Základnej školy s materskou školou vo Važci.

Poézia
1. miesto Vzácny dar prírody - pätnásťročná žiačka Základnej školy E. F. Scherera 40 v Piešťanoch.
2. miesto Voda - žiak 5. ročníka Základnej školy s materskou školou Okoličianska v Liptovskom Mikuláši.
3. miesto Nádej pre vodu - deviatak zo Základnej školy s materskou školou v Hybiach.

Ocenené literárne práce                Prehľad prác 

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.