Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: svoje záležitosti môžete stále vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky

Zákaznícke centrum je otvorené, ale s ohľadom na preventívne protipandemické opatrenia môžete stále využívať aj neosobný kontakt pri vybavovaní svojich záležitostí a osobnú návštevu nahradiť telefonickou alebo elektronickou formou. Viac ...

Inovácia vodovodu zabezpečí plynulé zásobovanie vodou

[pridané: 24.06.2021]

Obyvatelia časti Ploštína budú mať niekoľko týždňov obmedzenú dodávku pitnej vody. Dôvodom je inovácia vodovodného potrubia. Náhradné zásobovanie vodou budú mať zabezpečené.

Práce na inovácii vodovodného potrubia v Ploštíne sa začnú v pondelok 28. júna tohto roku a potrvajú niekoľko týždňov. „Samozrejme, obyvatelia časti Ploštína neostanú bez vody úplne. Počas realizácie prác bude dodávka pitnej vody prerušená len na nevyhnutnú dobu a zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternou alebo iným náhradným riešením,“ informoval Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS) s tým, že dôvodom na realizáciu stavby je častá poruchovosť na súčasnom vodovodnom potrubí.

„Inováciou takmer šesťstometrového potrubia vytvoríme podmienky na bezproblémové a plynulé zásobovanie pitnou vodou obyvateľov mestskej časti.  Práce sa budú realizovať ekologickou bezvýkopovou metódou, tzv. Berstlining, pričom nové potrubie sa položí v rovnakej trase ako pôvodné,“ povedal Matej Géci.

„Pri bezvýkopovej metóde Berstlining ide o mechanické zatiahnutie tyčí zo štartovacej zapaženej jamy do existujúceho potrubia až po cieľovú jamu. Nové potrubie sa následne zatiahne do existujúceho. Pre zaťahovanie sa používa hydraulický agregát poháňaný vznetovým motorom. Po tlakovej skúške a prepláchnutí je potrubie prepojené na existujúci verejný vodovod. Práce na prípojkách sa realizujú v otvorenom výkope pomocou navrtávacích pásov,“ vysvetlil Ing. Tomáš Benikovský, výrobný riaditeľ LVS.

Obmedzená dodávka pitnej vody počas stavebných prác na inovácii vodovodu sa bude týkať obyvateľov rodinných domov od súpisného čísla 130 do 161.  „Veríme, že čiastočné obmedzenia obyvatelia mestskej časti Ploštín pochopia a realizácia stavby bude ukončená čo najskôr,“ uzavrel Tomáš Benikovský.

 

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy vodovodného potrubia bude v stredu 1. 12. 2021 odstávka dodávky pitnej vody v čase od 8.00 do 12.00 hodiny na Ulici Pod Sitieňom v Demänovej. Za porozumenie ďakujeme.