Zákaznícka zóna
Dôležité

Vážení zákazníci, od 20. júla 2022 môžete opäť v zákazníckom centre využívať predĺžený stránkový deň v stredu do 16.30 hodiny.

Vodári dávajú príležitosť zlegalizovať vypúšťanie odpadovej vody

[pridané: 18.04.2019]

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS) svojou kontrolnou činnosťou zisťuje, že niektorí občania nelegálne vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie.

     „Ide o tých obyvateľov, ktorí vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy alebo vypúšťajú vodu zo studní a iných vlastných zdrojov bez dodatočného merania či nepriznávajú zrážkové vody z nehnuteľností,“ informoval Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ LVS s tým, že takéto konanie je v rozpore so zákonom o vodovodoch a kanalizáciách a hrozí zaň pokuta bezmála 500 eur a spätné doúčtovanie stočného za uplynulé tri až štyri roky.

     LVS aktuálne vyhlásila generálny pardon, ktorý umožňuje občanom, aby v lehote do 30. septembra tohto roka zabezpečili zlegalizovanie vypúšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie v súlade so zákonom bez toho, aby voči nim boli uplatnené sankcie vyplývajúce zo zákona.

     Generálny pardon je možné využiť tak, že občania, ktorí konajú v rozpore so spomenutým zákonom, doručia poštou alebo osobne na adresu: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš alebo e-mailom na adresu: zakaznickecentrum@lvsas.sk vyplnenú  prihlášku na odvádzanie a čistenie odpadovej vody, ktorá  je podkladom pre uzatvorenie zmluvy na  odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie, ktorú nájdu aj na internetovej stránke: www.lvsas.sk.

    „Neoprávnení producenti, ktorí budú v nelegálnom odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou pokračovať, musia rátať s tým, že ich konanie sa nezaobíde bez sankcií, pretože

LVS je vo svojej pôsobnosti povinná vykonávať kontroly na zistenie nelegálneho vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v súčinnosti so stavebným dohľadom a ďalšími kompetentnými orgánmi,“ uzavrel Ing. Matej Géci.

 

 

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.