Zákaznícka zóna

Vítame Vás

Aktuality

Zmena Všeobecných obchodných podmienok

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať o zmenených Všeobecných obchodných podmienkach výroby a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš.

Viac ...

Stanovenie dvojzložkovej ceny od 1. januára 2017

Od 1. januára 2017 ÚRSO stanovuje maximálne ceny za dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody ako dvojzložkové. Fixná zložka ceny sa stanoví na odberné alebo výpustné miesto vody podľa príslušnej tarifnej skupiny. Variabilná zložka ceny sa stanoví za meter kubický.

Viac ...

Zasahovať do meradla sa neoplatí

Novela Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2016, v paragrafe § 219 a) stanovila trestnoprávnu zodpovednosť za zásah do meradla.

Viac ...

Fixná zložka dvojzložkovej ceny vody nie je poplatok za vodomer

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví reaguje na fámy ohľadom takzvaného „poplatku za vodomer“.

Viac ...

Dôležitý oznam pre zákazníkov

Informácia o účte pre platby za služby spojené s výrobou a dodávkou pitnej vody a odvádzaním a čistením odpadovej vody.

Viac ...

Jednoduchšia a rýchlejšia komunikácia

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., má záujem poskytovať svojim zákazníkom informácie o faktúrach, platbách, preplatkoch, poruchách či odstávkach čo najskôr.

Viac ...

Informácia pre zákazníkov

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš v súvislosti s prípadmi podvodov na Slovensku s „falošnými vodármi“ upozorňuje svojich klientov, aby boli opatrní a neohrozili seba a svoj majetok konaním podvodníkov. Majte na pamäti nasledovné informácie.

Viac ...

Vítame Vás na internetových stránkach spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. Veríme, že v nich nájdete všetky informácie, týkajúce sa našich hlavných činností, ktorými sú výroba a dodávka pitnej vody z verejných vodovodov, odvádzanie a likvidácia odpadových vôd verejnými kanalizáciami.
Prajeme si, aby Vám naše internetové stránky poskytli to, čo potrebujete.

Lebo Vám dodávame vodu. A "VODA JE ŽIVOT".