Zákaznícka zóna

Vítame Vás

Aktuality

Ceny vodného a stočného pre rok 2016

V roku 2016 sa ceny vodného a stočného nezmenia. Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0087/2014/V na rok 2014 platí aj na roky 2015 a 2016.

Viac ...

Vítame Vás na internetových stránkach spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. Veríme, že v nich nájdete všetky informácie, týkajúce sa našich hlavných činností, ktorými sú výroba a dodávka pitnej vody z verejných vodovodov, odvádzanie a likvidácia odpadových vôd verejnými kanalizáciami.
Prajeme si, aby Vám naše internetové stránky poskytli to, čo potrebujete.

Lebo Vám dodávame vodu. A "VODA JE ŽIVOT".

Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Miesto:Liptovský Mikuláš, Bodice, ulica Bodická
V pracovných dňoch od 20.-29.7.2016 bude prebiehať rekonštrukcia vodovodného potrubia. V čase od 8.00 do 14.00 hod. budú odstávky vody v trvaní 1 až 2 hodiny.

Stála služba -
hlásenie porúch

044 552 1992
0908 916 579

Zákaznícke centrum

044 543 7752
044 543 7751
zakaznickecentrum@lvsas.sk
V čase zákazníckych hodín