Zákaznícka zóna
Dôležité

Vážení zákazníci, v zákazníckom centre môžete opäť využívať predĺžený stránkový deň v stredu do 16.30 hodiny.

Ak nastanú problémy s dodávkou vody, informujte Liptovskú vodárenskú spoločnosť

[pridané: 27.09.2021]

Prívodné vodovodné potrubie na Belopotockého ulici v Liptovskom Mikuláši bude na prelome októbra a novembra rekonštruovať Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., (LVS). Zásobovanie pitnou vodou zabezpečí počas rekonštrukcie z iného vodárenského zdroja.

„Ešte pred samotnou rekonštrukciou budeme v období medzi 4. až 8. októbrom vykonávať skúšku zásobovania pitnou vodou obyvateľov mesta a mestskej časti Ondrašová z vodárenského zdroja, ktorým je zásobované sídlisko Podbreziny,“ informoval Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ LVS.

 „V čase skúšky prosíme našich zákazníkov o spätnú väzbu v prípadoch akejkoľvek zmeny v štandardnom zásobovaní pitnou vodou, a to najmä, ak spozorujú nižší tlak spôsobujúci nefunkčnosť technických zariadení odberateľov, napríklad sprchy, prietokové ohrievače a podobne. Odovzdajte nám tiež informácie, ak zistíte vyšší tlak vo vodovodnom potrubí, ktorý spôsobí prepúšťanie poistných ventilov, alebo nebude tiecť pitná voda či bude tiecť zakalená voda. Zmyslom tohto testovania bude preveriť, aby počas rekonštrukcie boli obyvatelia čo najmenej obmedzení v dodávke pitnej vody. Je pravdepodobné, že počas celej rekonštrukcie bude nižší tlak vo vodovodnej sieti“,   poznamenal Ing. Tomáš Benikovský, výrobný riaditeľ LVS.

Viac ako pol kilometra potrubia vymenia

Všetky nahlásené udalosti bude LVS priebežne vyhodnocovať a zabezpečovať nápravu. „Aby sme vedeli presne lokalizovať, kde problémy nastali, nezabudnite uviesť meno, adresu, v prípade bytových domov aj poschodie a tiež telefónne číslo, aby sme vás mohli v prípade potreby spätne kontaktovať a ujasniť si situáciu,“ doplnil T. Benikovský.  

„K rekonštrukcii, ktorá sa začne v 42. týždni (orientačne od 18. 10. 2021) s predpokladaným ukončením najneskôr v 49. týždni (5. 12. 2021), sme pristúpili z dôvodu niekoľkých porúch na tomto vodovodnom potrubí v decembri minulého roka, pričom toto potrubie slúži ako hlavný prívod vody do mesta. Obmedzenie či prerušenie dodávok pitnej vody vtedy pocítili najmä obyvatelia v okolí Belopotockého ulice a časti sídliska Nábrežie, rovnako aj obyvatelia na koncových vetvách vodovodných potrubí. Pri  odstraňovaní havárií došlo k viacerým komplikáciám, preto teraz kompletne vymeníme približne 550 metrov potrubia za nové a zrekonštruujeme vybavenie šiestich šachiet, aby sme vedeli v budúcnosti zabezpečiť reguláciu na starej vodovodnej sieti,“ vysvetlil M. Géci.

Aktuálne informácie sledujte na internete

Rekonštrukcia sa začne od hrádze rieky Váh a bude ukončená na parkovisku pred reštauráciou Sóda, resp. Katolíckom dome. Oprava sa bude vykonávať bezvýkopovou metódou dodávateľsky v spolupráci s pracovníkmi LVS, ktorí budú súbežne uskutočňovať rekonštrukcie šachiet.

Informácie o prípadných problémoch posielajte e-mailom na adresu: dispecing@lvsas.sk alebo oznámte telefonicky na číslach: +421 44 552 1992, +421 908 916 579.

V 41. týždni odporúčame sledovať aj stránku www.lvsas.sk alebo facebook LVS, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie aj presný začiatok prác a ich priebeh. Keďže situácia sa bude dotýkať aj starších obyvateľov, ktorí nepoužívajú internet a sociálnu sieť, odovzdajte informácie svojim príbuzným alebo známym. Za trpezlivosť počas skúšky a rekonštrukcie LVS vopred ďakujeme.

● ● ●

● Skúška zásobovania pitnou vodou: 4. - 8. 10. 2021,
● začiatok rekonštrukcie: 42. týždeň. 18. 10. 2021,  
● predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie: 49. týždeň, 5. 12. 2021,
● kontakty na nahlásenie zmien v zásobovaní pitnou vodou:
   - e-mail: dispecing@lvsas,
   - telefón:  +421 44 552 1992, +421 908 916 579,
● potrebné je uviesť: meno, adresu, v prípade bytových domov poschodie a telefónne číslo,
● aktuálne informácie budú na: www.lvsas.sk, facebooku LVS

 

 

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.