Zákaznícka zóna

Zverejnené zmluvy


 

Bobrovník - rekonštrukcia prívodu a ČS, rozšírenie akumulácie

Číslo Predmet Dátum zverejnenia Subjekt
Dodatok č.1 k NFP DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302041M840-421-19 zo dňa 25.3.2020 30.09.2022 Ministerstvo investÌciÌ, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 • PDF
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 115/2020 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 115/2020 zo dňa 16.9.2020.BOBROVNÍK – REKONŠTRUKCIA PRÍVODU A ČS, ROZŠÍRENIE AKUMULÁCIE 20.04.2022 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.
 • PDF
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 115/2020 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 115/2020 zo dňa 16.9.2020.BOBROVNÍK – REKONŠTRUKCIA PRÍVODU A ČS, ROZŠÍRENIE AKUMULÁCIE 09.03.2022 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.
 • PDF
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 115/2020 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 115/2020 zo dňa 16.9.2020.BOBROVNÍK – REKONŠTRUKCIA PRÍVODU A ČS, ROZŠÍRENIE AKUMULÁCIE 25.10.2021 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.
 • PDF
Zmluva o dielo č.115/2020 BOBROVNÍK – REKONŠTRUKCIA PRÍVODU A ČS, ROZŠÍRENIE AKUMULÁCIE 17.09.2020 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.
 • PDF

Financovanie fondových projektov

Číslo Predmet Dátum zverejnenia Subjekt
Zmluva č. 1272/2014/ZZ Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 1272_2014_ZZ 20.08.2014 Všeobecná úverová banka, a.s
 • PDF
Zmluva č. 1273/2014/ZZ Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 273/2014/ZZ 20.08.2014 Všeobecná úverová banka, a.s.
 • PDF
Dotatok č. 2 k zmluve o financovaní č. 22/ZF/ Dodatok č.2 zo dňa 14.7. 2014 k Zmluve o financovaní č. 22/ZF/2010 zo dňa 20.5.2010 20.08.2014 Všeobecná úverová banka, a.s.
 • PDF
Dotatok č. 2 k zmluve 6/ZF/2013 Dodatok č. 2 zo dňa 22.7.2014 k Zmluve o financovaní č. 6/ZF/2013 zo dňa 19.2.2013 medzi Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., zmeny ustanovení zmluvy 24.07.2014 Všeobecná úverová banka, a.s.
 • PDF
Dotatok č. 1 k zmluve 6/ZF/2013 Dodatok č. 1 zo dňa 10.1.2014 k Zmluve o financovaní č. 6/ZF/2013 zo dňa 19.2.2013 medzi Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., zmeny ustanovení zmluvy 14.01.2014 Všeobecná úverová banka, a.s.
 • PDF
Poistná zmluva realizovaných fondových projektov zo dňa 8.2.2013 medzi KOMUNÁLNOU poisťovňou, a.s. a Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. 01.03.2013 Komunálna poisťovňa, a.s.
 • PDF
6/ZF/2013 Zmluva o úvere č.6/ZF/2013 zo dňa 19.2.2013 medzi Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.; zverejnené 21.2.2013 21.02.2013 Všeobecná úverová banka, a.s.
 • PDF

Zmluvy VUB

Číslo Predmet Dátum zverejnenia Subjekt
Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 k zmluve o financovaní č. 43/ZF/2016 26.05.2022 Všeobecná úverová banka, a.s.
 • PDF
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k zmluve o financovaní č. 43/ZF/2016 19.08.2021 Všeobecná úverová banka, a.s.
 • PDF
Dodatok č. 5 Dodatok č. 5 k zmluve o financovaní č. 46/ZF/2016 09.02.2021 Všeobecná úverová banka, a.s.
 • PDF
Dodatok č. 4 Dodatok č. 4 k zmluve o financovaní č. 46/ZF/2016 29.10.2020 Všeobecná úverová banka, a.s.
 • PDF
Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 k zmluve o financovaní č. 46/ZF/2016 15.10.2019 Všeobecná úverová banka, a.s.
 • PDF
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k zmluve o financovaní č. 43/ZF/2016 15.10.2019 Všeobecná úverová banka, a.s.
 • PDF
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k zmluve o financovaní č. 46/ZF/2016 29.10.2018 Všeobecná úverová banka, a.s.
 • PDF
Dodatok č.1 Dodatok č. 1 k zmluve o financovaní č. 46/ZF/2016 30.10.2017 Všeobecná úverová banka, a.s.
 • PDF
Zmluva č. 43/ZF/2016 ZMLUVA O FINANCOVANÍ Č. 43/ZF/2016 09.11.2016 Všeobecná úverová banka, a.s.
 • PDF
Zmluva č. 46/ZF/2016 ZMLUVA O FINANCOVANÍ Č. 46/ZF/2016 09.11.2016 Všeobecná úverová banka, a.s.
 • PDF
Zmluva č.167/ZZ/2016 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 167/ZZ/2016 09.11.2016 Všeobecná úverová banka, a.s.
 • PDF

Kanalizácia a ČOV Važec

Číslo Predmet Dátum zverejnenia Subjekt
Dodatok č.3 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Zmluvy 032/1.2MP/2009 30.06.2015 Ministerstvo životného prostredia
 • PDF
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 K Dohode o záručných opravách zo dňa 26.2.2015 – zmena obchodného mena, pre projekt Kanalizácia a ČOV Važec 29.01.2015 Združenie kanalizácia a ČOV Važec
 • PDF
Dodatok č.3 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo – zmena obchodného mena 29.01.2015 Združenie kanalizácia a ČOV Važec
 • PDF
032/1.2 MP/2009 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: 032/1.2 MP/2009 zo dňa 11.12.2009 pre projekt "Kanalizácia a ČOV Važec"; Zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu 15.03.2013 Ministerstvo životného prostredia
 • PDF
BRATGO0000401-2 Dohoda o záručných opravách a Záruka č. BRATGO0000401-2 k Zmluve o dielo zo dňa 1.10.2010 pre projekt "Kanalizácia a ČOV Važec"; Záručné opravy v zmysle článku X. zmluvy 07.03.2013 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o.
 • PDF
HZAC03370-1 Dodatok č.1 k Zábezpeke č. HZAC03370-1 k Zmluve o dielo zo dňa 1.10.2010 pre projekt "Kanalizácia a ČOV Važec"; Zníženie sumy záruky 15.02.2013 Združenie kanalizácia a ČOV Važec
 • PDF
032/1.2 MP/2009 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: 032/1.2 MP/2009 zo dňa 11.12.2009 pre projekt "Kanalizácia a ČOV Važec"; Zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu 03.01.2013 Ministerstvo životného prostredia
 • PDF
268/2010 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo na zabezpečenie publicity a informovanosti projektu "Kanalizácia a ČOV Važec" č. 268/2010 Liptovská regionálna rozvojová agentúra; Zmeny v zdaňovaní príjmov Zhotoviteľa 07.05.2012 Liptovská regionálna rozvojová agentúra
 • PDF
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 1.10.2010 pre projekt "Kanalizácia a ČOV Važec"; Nevyhnutné a nepredvídané zmeny, ktoré nemenia pôvodný predmet zákazky 03.05.2012 Združenie kanalizácia a ČOV Važec, ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o.
 • PDF
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 1.10.2010 pre projekt "Kanalizácia a ČOV Važec"; Zmena čísla účtu Zhotoviteľa 20.04.2011 Združenie kanalizácia a ČOV Važec
 • PDF

Kanalizácia a ČOV Východná

Číslo Predmet Dátum zverejnenia Subjekt
Dodatok č.3 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Zmluvy 031/2.1MP/2009 13.07.2015 Ministerstvo životného prostredia
 • PDF
Dodatok č.3 Dodatok č.3 zo dňa 29.1.2015 k Zmluve o dielo zo dňa 1.10.2010 pre projekt: "Kanalizácia a ČOV Východná". Zmena obchodného mena u Zhotoviteľa ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 29.01.2015 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o.
 • PDF
Dodatok č.1 Dodatok č.1 zo dňa 29.1.2015 k Dohode o záručných opravách zo dňa 28.1.2013; Zmena obchodného mena u Zhotoviteľa ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 29.01.2015 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o.
 • PDF
031/1.2 MP/2009 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: 031/1.2 MP/2009 zo dňa 14.12.2009 pre projekt "Kanalizácia a ČOV Východná"; Zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu 15.03.2013 Ministerstvo životného prostredia
 • PDF
612.634 Dodatok č.1 k Bankovej záruke č. 612.634 k Zmluve o dielo zo dňa 1.10.2010 pre projekt "Kanalizácia a ČOV Východná"; Zníženie záručnej sumy 15.02.2013 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o.
 • PDF
BRATGO0000329 Dohoda o záručných opravách a Záruka č. BRATGO0000329 k Zmluve o dielo zo dňa 1.10.2010 pre projekt "Kanalizácia a ČOV Východná"; Záručné opravy v zmysle článku X. zmluvy a Záväzok úhrady garantovanej čiastky 15.02.2013 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o.
 • PDF
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 11.11.2010 pre projekt "Kanalizácia a ČOV Východná"; Zmena adresy sídla Dodávateľa 29.01.2013 EUTECH a.s.
 • PDF
031/1.2 MP/2009 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: 031/1.2 MP/2009 zo dňa 14.12.2009 pre projekt "Kanalizácia a ČOV Východná"; Zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu 03.01.2013 Ministerstvo životného prostredia
 • PDF
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 1.10.2010 pre projekt "Kanalizácia a ČOV Východná"; Nevyhnutné a nepredvídané zmeny, ktoré nemenia pôvodný predmet zákazky 10.04.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o.
 • PDF
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 11.11.2010 pre projekt "Kanalizácia a ČOV Východná"; Zmena čísla účtu Dodávateľa 02.12.2011 EUTECH a.s.
 • PDF
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 1.10.2010 pre projekt "Kanalizácia a ČOV Východná"; Zmena čísla účtu Zhotoviteľa 20.04.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o.
 • PDF

Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš

Číslo Predmet Dátum zverejnenia Subjekt
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo zo dňa 1.10.2010 Dodatok č.4 zo dňa 29.1.2015 k Zmluve o dielo zo dňa 1.10.2010 pre projekt "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš"; Zmena obchodného mena u Zhotoviteľa ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 29.01.2015 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o.
 • PDF
Dodatok č.1 Dodatok č.1 zo dňa 29.1.2015 k Dohode o záručných opravách zo dňa 25.2.2013; Zmena obchodného mena u Zhotoviteľa ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 29.01.2015 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o.
 • PDF
BRATGO0000472 Zábezpeka č. BRATGO0000472 na záručné opravy k Zmluve o dielo zo dňa 1.10.2010 pre projekt "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš"; Záručné opravy 15.05.2013 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o.
 • PDF
612.633 Dodatok č.2 k Bankovej záruke č. 612.633 k Zmluve o dielo zo dňa 1.10.2010 pre projekt "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš"; Zníženie záručnej sumy 02.05.2013 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o.
 • PDF
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 12.01.2010 pre projekt "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš"; Zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu 26.03.2013 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • PDF
Dohoda o záručných opravách k Zmluve o dielo zo dňa 1.10.2010 pre projekt "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš" ; Záručné opravy v zmysle článku X. zmluvy 25.02.2013 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o.
 • PDF
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 12.01.2010 pre projekt "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš"; Zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu 09.11.2012 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • PDF
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 1.10.2010 pre projekt "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš"; Nevyhnutné a nepredvídané zmeny, ktoré nemenia pôvodný predmet zákazky a súvisia so zmenou technického riešenia a s aktualizáciou projektu podľa realizačnej 26.09.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o.
 • PDF
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 1.10.2010 pre projekt "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš"; Nevyhnutné a nepredvídané zmeny, ktoré nemenia pôvodný predmet zákazky 28.09.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o.
 • PDF
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 1.10.2010 pre projekt "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš"; Zmena čísla účtu Zhotoviteľa 07.04.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o.
 • PDF

Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Číslo Predmet Dátum zverejnenia Subjekt
091/1.2MP/2010 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: 091/1.2MP/2010 zo dňa 18.06.2010 pre projekt "Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené"; Zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu 19.03.2013 Ministerstvo životného prostredia
 • PDF
BRATGO0000340 Dohoda o záručných opravách a Záruka č. BRATGO0000340 k Zmluve o dielo zo dňa 21.09.2010 pre projekt "Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené"; Záručné opravy v zmysle článku X.zmluvy 18.03.2013 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava
 • PDF
267/2010 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo na zabezpečenie publicity a informovanosti projektu "Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené" č. 267/2010 Liptovská regionálna rozvojová agentúra; Zmeny v zdaňovaní príjmov Zhotoviteľa 07.05.2012 Liptovská regionálna rozvojová agentúra
 • PDF
091/1.2MP/2010 Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o zmene projektu č. 12/1.2/2012 zo dňa 26.03.2012 pre projekt "Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené", ku Zmluve o poskytnutí NFP: 091/1.2MP/2010, účinnej odo dňa 21.06.2010; Schválenie žiadosti o 11.04.2012 Ministerstvo životného prostredia
 • PDF
6/212a/2011 Zmluva o dielo č. 6/212a/2011 zo dňa 30.03.2012 pre projekt "Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené; Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené - rozšírenie 10.04.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava
 • PDF
9/2010 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 9/2010 zo dňa 21.09.2010 pre projekt "Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené"; Nevyhnutné a nepredvídané zmeny, ktoré nemenia pôvodný predmet zákazky 21.02.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava
 • PDF

Výstavba kanalizácie Beňadiková, Lipt. Mikuláš, Závažná Poruba

Číslo Predmet Dátum zverejnenia Subjekt
Dodatok č.2 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Zmluvy 092/1.2MP/2010 24.03.2015 Ministerstvo životného prostredia
 • PDF
092/1.2MP/2010 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: 092/1.2MP/2010 zo dňa 18.06.2010 pre projekt "Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba"; Zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu 19.03.2013 Ministerstvo životného prostredia
 • PDF
BRATGO0000339 Dohoda o záručných opravách a Záruka č. BRATGO0000339 k Zmluve o dielo zo dňa 21.09.2010 pre projekt "Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba"; Záručné opravy v zmysle článku X.zmluvy 18.03.2013 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava
 • PDF
092/1.2MP/2010 Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o zmene projektu č. 11/1.2/2012 zo dňa 09.03.2012 pre projekt "Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" ku Zmluve o poskytnutí NFP: 092/1.2MP/2010, účinnej odo dňa 21.06.2010; Sch 11.04.2012 Ministerstvo životného prostredia
 • PDF
5/2012/2011 Zmluva o dielo č. 5/2012/2011 zo dňa 21.03.2012 pre projekt "Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba"; Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba - rozšírenie 28.03.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava
 • PDF
9/2010 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 9/2010 zo dňa 21.09.2010 pre projekt "Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba"; Nevyhnutné a nepredvídané zmeny, ktoré nemenia pôvodný predmet zákazky 21.02.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava
 • PDF

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.