Zákaznícka zóna

Štandardy kvality

Rok 2017

Sledovanie štandardov kvality dodávky vody v roku 2017

Sledovanie štandardov kvality odvádzania vody v roku 2017

Vyplatené kompenzačné platby v roku 2017

 

Rok 2016

Sledovanie štandardov kvality dodávky vody v roku 2016

Sledovanie štandardov kvality odvádzania vody v roku 2016

Vyplatené kompenzačné platby v roku 2016

 

Rok 2015

Sledovanie štandardov kvality dodávky vody v roku 2015

Sledovanie štandardov kvality odvádzania vody v roku 2015

Vyplatené kompenzačné platby v roku 2015

 

Rok 2014

Sledovanie štandardov kvality dodávky vody v roku 2014

Sledovanie štandardov kvality odvádzania vody v roku 2014

Vyplatené kompenzačné platby v roku 2014

 

Rok 2013

Sledovanie štandardov kvality dodávky vody v roku 2013

Sledovanie štandardov kvality odvádzania vody v roku 2013

Vyplatené kompenzačné platby v roku 2013

Rok 2012

Sledovanie štandardu kvality dodávky vody v roku 2012

Sledovanie štandardu kvality odvádzania vody v roku 2012