Zákaznícka zóna

Výberové konanie

Oprava vodomerov 2015

Zákazka s nízkou hodnotou, poskytovanie služby

Viac >

Pneumatiky a pneuservisné práce 2015

Nákup tovaru, poskytovanie služby

Viac >

Technologická bunka

Uskutočnenie prác

Viac >

Kanalizačný materiál

Zákazka s nízkou hodnotou, nákup tovaru

Viac >

Energetický audit 2015

Poskytovanie služieb

Viac >

Materiál pre vodovodné prípojky + Gebo spojky

Zákazka s nízkou hodnotou, nákup tovaru

Viac >

Prípojkový materiál z PP + zemné súpravy

Zákazka s nízkou hodnotou, nákup tovaru

Viac >

Dispečing VDJ a ČS Kvačany

Uskutočnenie stavebných prác

Viac >

Osobné ochranné pracovné prostriedky 2015

Prieskum trhu elektronickou aukciou

Viac >

Inovácia vodovodu v obci Smrečany

Uskutočnenie stavebných prác

Viac >

Oprava strechy ČS Palúdzka

Uskutočnenie stavebných prác

Viac >

Dispečing VDJ Sv. Kríž

Uskutočnenie stavebných prác.

Viac >

Vodomery 2015

Nákup tovaru.

Viac >

Akreditované rozbory pitnej vody 2015

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na poskytnutie služby.

Viac >

Autosúčiastky, autodoplnky 2014

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac >

Inovácia potrubia do VDJ

Zákazka s nízkou hodnotou, uskutočnenie stavebných prác.

Viac >

Vodárenský materiál 2014

Zákazka s nízkou hodnotou, nákup tovaru

Viac >

Síran železitý

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac >

Chemický prípravok PX 100N

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac >

Úprava odľahčovacích komôr

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na poskytnutie služby.

Viac >

Osobné ochranné pracovné prostriedky 2014 (OOPP)

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac >

Rekonštrukcia ČS Východná – PD

Zákazka s nízkou hodnotou, poskytnutie služby.

Viac >

Opravy elektromotorov a malých ponorných kalových čerpadiel 2014

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na poskytovanie služieb.

Viac >

Hutný materiál 2014

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac >

Komponenty pre stroje 2014

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac >

Elektroinštalačný materiál 2014

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac >

Spojovací materiál 2014

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac >

Úprava nákladného vozidla pre monitoring kanalizačných sietí

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na poskytnutie služby.

Viac >

Drobný vodárenský materiál 2014

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac >

Operátorské pracovisko pre nákladné vozidlo Citroen Jumpy

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru a poskytnutie služby.

Viac >

Pneumatiky a pneuservisné práce 2014

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru a poskytnutie služby.

Viac >

Akreditované rozbory pitnej vody 2014

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na poskytnutie služby.

Viac >

Súbory cookies:

Pri návšteve a používaní tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Cookies umožňujú hlavne to, že ak nás navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie. Okrem základných cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky a nevyžadujú váš súhlas, spracúvame na základe vášho súhlasu aj analytické cookies na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete zablokovať základné cookies, niektoré služby alebo stránka nebudú fungovať. Ak neodsúhlasíte analytické cookies, nebudete sa podieľať na meraní návštevnosti a následnom zlepšovaní výkonnosti stránky na základe získaných súhrnných dát.