Zákaznícka zóna
Dôležité

Koronavírus: Preventívne opatrenie

Vážení zákazníci, z preventívnych dôvodov osobnú návštevu LVS, a. s., nahraďte telefonickou alebo e-mailovou formou komunikácie. Viac ...

Výberové konanie

Oprava vodomerov 2015

Zákazka s nízkou hodnotou, poskytovanie služby

Viac >

Pneumatiky a pneuservisné práce 2015

Nákup tovaru, poskytovanie služby

Viac >

Technologická bunka

Uskutočnenie prác

Viac >

Kanalizačný materiál

Zákazka s nízkou hodnotou, nákup tovaru

Viac >

Energetický audit 2015

Poskytovanie služieb

Viac >

Materiál pre vodovodné prípojky + Gebo spojky

Zákazka s nízkou hodnotou, nákup tovaru

Viac >

Prípojkový materiál z PP + zemné súpravy

Zákazka s nízkou hodnotou, nákup tovaru

Viac >

Dispečing VDJ a ČS Kvačany

Uskutočnenie stavebných prác

Viac >

Osobné ochranné pracovné prostriedky 2015

Prieskum trhu elektronickou aukciou

Viac >

Inovácia vodovodu v obci Smrečany

Uskutočnenie stavebných prác

Viac >

Dispečing VDJ Sv. Kríž

Uskutočnenie stavebných prác.

Viac >

Oprava strechy ČS Palúdzka

Uskutočnenie stavebných prác

Viac >

Vodomery 2015

Nákup tovaru.

Viac >

Akreditované rozbory pitnej vody 2015

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na poskytnutie služby.

Viac >

Autosúčiastky, autodoplnky 2014

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac >

Inovácia potrubia do VDJ

Zákazka s nízkou hodnotou, uskutočnenie stavebných prác.

Viac >

Vodárenský materiál 2014

Zákazka s nízkou hodnotou, nákup tovaru

Viac >

Síran železitý

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac >

Chemický prípravok PX 100N

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac >

Úprava odľahčovacích komôr

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na poskytnutie služby.

Viac >

Osobné ochranné pracovné prostriedky 2014 (OOPP)

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac >

Rekonštrukcia ČS Východná – PD

Zákazka s nízkou hodnotou, poskytnutie služby.

Viac >

Spojovací materiál 2014

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac >

Elektroinštalačný materiál 2014

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac >

Komponenty pre stroje 2014

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac >

Hutný materiál 2014

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac >

Opravy elektromotorov a malých ponorných kalových čerpadiel 2014

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na poskytovanie služieb.

Viac >

Operátorské pracovisko pre nákladné vozidlo Citroen Jumpy

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru a poskytnutie služby.

Viac >

Drobný vodárenský materiál 2014

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru.

Viac >

Úprava nákladného vozidla pre monitoring kanalizačných sietí

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na poskytnutie služby.

Viac >

Pneumatiky a pneuservisné práce 2014

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na nákup tovaru a poskytnutie služby.

Viac >

Akreditované rozbory pitnej vody 2014

Zákazka, ktorá nespĺňa podmienky nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky na poskytnutie služby.

Viac >
Poruchy a odstávky

Odstávka vody

Z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí v Prosieku bude odstavená dodávka pitnej vody na uliciach v čase od 8:00 hod. do odstránenia poruchy. Za pochopenie Vám ďakujeme.